Zelfstandiger onderwijs

De Ecole Europeénne des métiers de l'Internet (EEMI) heeft op een succesvolle manier GALAXY Tabs geïntegreerd in hun onderwijsinfrastructuur om de manier van lesgeven te vernieuwen en de studenten meer veiligheid en zelfstandigheid te bieden.

In het kort

Land

Sector

Klantenprofiel

Oplossing

Technologie

Apparaat

Businessoplossing

Uitdagingen

Technologie

Voordelen