Good: Meer harmonie met het Global Citizenship programma

By Samsung Nederland 14.12.2015

Good

Good: Meer harmonie met het Global Citizenship programma

Het Corporate Citizenship (MVO) programma van Samsung is gericht op meer harmonie in onze samenleving, tussen mensen en in het milieu. Het bestaat uit vier belangrijke pijlers: educatie, werkgelegenheid, gezondheidszorg en maatschappij. Hoe helpt dit programma de wereld wat mooier te maken?

Jonge vernieuwers in de spotlight: een voorbeeld

Samsung wil jonge vernieuwers, of dat nou wetenschappers, technologische innovators of wiskundigen zijn, graag stimuleren en bekrachtigen en doet dat internationaal o.a. met het project Solve For Tomorrow. Een van de winnaressen van deze wedstrijd voor jonge studenten, de Amerikaanse Bela, zegt: "Ik ben een vernieuwer omdat ik er heilig in geloof dat kleine technologische ontwikkelingen of verbeteringen al voor een enorme verandering in de wereld kunnen zorgen."

Bekijk hieronder een film over ons maatschappelijk verantwoord ondernemen-programma:

1. Innovatief onderwijs
1. Innovatief onderwijs

Wereldwijd stimuleert Samsung onderwijsvernieuwing, zodat jonge kinderen innovatief onderwijs krijgen waarmee ze beter worden voorbereid op de toekomst. Ook in Nederland, bijvoorbeeld door middel van het Smart Education Hub programma . Dit programma bestaat uit drie onderdelen, Smart Classrooms uitgerust met de nieuwste technologieën, Smart Teachers, waarbij leraren speciaal worden opgeleid en Smart Sharing om kennis te delen tussen de scholen, leerlingen en leraren.

2. Werkgelegenheid in een digitaal tijdperk
Tech institute

Een belangrijke focus ligt op het vlak van gericht vakonderwijs en een goede overgang van opleiding naar werk. Voor een betere toekomst is het belangrijk dat jonge mensen de juiste vakkundigheid voor bepaalde (technologische) beroepen ontwikkelen en daar ook de gelegenheid voor krijgen. Samsung zet zich daar voor in. Alleen al in de afgelopen vier jaar heeft Samsung meer dan 20.000 jonge mensen geholpen met toegang tot Smart Technology, ICT-Trainingen en andere toegespitste programma's ter voorbereiding op dit digitale tijdperk.

3. Gezonder met behulp van technologie
gezonder

Technologie is belangrijk om mensen te helpen gezonder te leven en wereldwijd wordt hier door Samsung veel aandacht aan besteed. Internationaal helpt het Sono School Programma met behulp van technologie en educatie het sterftecijfer onder kinderen te reduceren. Ook in Nederland helpt de nieuwste technologie de mantelzorg voor ouderen. Uw Compaan is een tablet speciaal ontwikkeld voor ouderen waardoor ze gemakkelijker in contact zijn met familie en herinneringen krijgen voor medicijngebruik. Uw Compaan zorgt voor plezier en minder eenzaamheid onder ouderen.

4. Bekrachtigen lokale bevolkingsgroepen
Nanum

Een voorbeeld van deze peiler zijn de Nanum Villages, de minder bedeelde bevolkingsgroepen krijgen via dit project hulp bij infrastructuur en het bouwen van medische centra, scholen en buurthuizen. Zo worden de leefomstandigheden in bepaalde gebieden in bijvoorbeeld Afrika, Vietnam en India verbeterd.

Bij Samsung vinden we het belangrijk dat we technologie ontwikkelen en producten creëren die bijdragen aan een betere wereld. Technologie dient het leven van mensen gemakkelijker en mooier te maken.

Wil je meer good inspiratie?

Discover brengt je verhalen over initiatieven die, door het gebruik van technologie, de wereld een stukje beter maken. Lees bijvoorbeeld over de Watson app die het voor blinden en slechtzienden mogelijk maakt ook naar de bioscoop te gaan, over de Compaan: een tablet voor ouderen , of het mooie betoog over waarom programmeren een verplicht vak op de basisschool moet worden.