Met slimmere mantelzorg naar een geslaagde participatiesamenleving

By Samsung Nederland 09.11.2015

Good Tablet

de compaan, samsung, tab s2, tablet

Nederland telt miljoenen mantelzorgers. Door slim met nieuwe technologieen om te gaan, kunnen we hen veel werk uit handen nemen. Dit betogen Joost Hermanns (initiatiefnemer van de Compaan, een speciale (Samsung) tablet voor ouderen) en Erik Swart B2B Director van Samsung.

Op 10 november is het de Dag van de Mantelzorg. Dan worden de miljoenen mantelzorgers die ons land telt in het zonnetje gezet. Tot zover de theorie. Strookt die wel met de praktijk? De overheid streeft naar een geslaagde participatiesamenleving. Per januari zijn veel zorgtaken overgeheveld naar gemeenten, die vooral kosten wil drukken.

Dit zorgt ervoor dat vaker een beroep gedaan wordt op de omgeving van ouderen, wat de druk op mantelverzorgers extra verhoogd.

Joost
  
Op de foto: Joost Hermanns van De Compaan
  


Al in 2008 waren 450.000 van de in totaal 3,5 miljoen mantelzorgers volgens cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) zwaar- tot overbelast. Sindsdien is, noch het aantal mantelzorgers, noch de druk op hen afgenomen. Uit een recent rapport van Frido Kraanen van PGGM&CO blijkt dat het percentage mantelzorgers dat hun taak als een belasting ervaart de afgelopen twee jaar is gegroeid van 19 naar 27 procent. In maart publiceerde het SCP een onderzoek naar de link tussen mantelzorg en betaald werk. Op het eerste gezicht leek dat op een goed-nieuws-show. Mantelzorg heeft weinig invloed op het aantal betaalde gewerkte uren. Mooi!

Helaas, was het niet zo zwart / wit. Want kijk je beter naar de cijfers, dan zie je dat vrijwel iedereen die mantelzorg levert daarvoor vrije tijd opoffert. Zeker bij langdurige zorg gaat dit ten koste van de gezondheid. Daardoor doen mantelzorgers zelf vaker een beroep op (professionele) zorg. Aan de ene kant win je wat, maar aan de andere kant verlies je meer.

Erik
  
Op de foto: Erik Swart B2B Director van Samsung
  


Een veel doeltreffendere aanpak vindt momenteel in Alkmaar plaats. Daar zetten ze technologie in om mantelzorgers te ontlasten. Bij technologie denk je snel aan dure hightech, zoals zorgrobots en elektronische infuuspompen, maar het kan simpeler. In de Alkmaarse wijk Oudorp stelt de gemeente speciaal voor ouderen ontwikkelde tablets beschikbaar. Zo regelen mantelzorgers en zorgbehoevenden samen organisatorische zaken eenvoudig in online applicaties. Denk aan agenda's bijhouden, beeldbellen, medicijnherinnering, en tal van toepassingen die per patiënt op maat worden gesneden.

Dicht bij huis en effectief. In Haarlem neemt zorgverlener Zorgbalans dezelfde verantwoordelijkheid. Ook hier worden ouderen en hun familie eenvoudig met elkaar in contact gebracht. Familie ver weg kan zo toch een rol spelen in de mantelzorg. De projecten in Alkmaar en Haarlem zijn een mooi voorbeeld hoe we met relatief eenvoudige middelen een geslaagde participatiesamenleving dichterbij kunnen brengen. Precies zoals de overheid dat wil, maar dan wel op een manier die mantelzorgers niet over de kling jaagt.

Wil je meer good inspiratie?

Discover brengt je verhalen over initiatieven die, door het gebruik van technologie, de wereld een stukje beter maken. Lees bijvoorbeeld over de Watson app die het voor blinden en slechtzienden mogelijk maakt ook naar de bioscoop te gaan, of het mooie betoog over waarom programmeren een verplicht vak op de basisschool moet worden.