Smartphones zijn top, maar niet in het verkeer: actie voor verkeersveiligheid scholieren

By Samsung Nederland 19.09.2016

Good Technologie en innovatie

Actie voor verkeersveiligheid scholieren

Jongeren zijn onder het fietsen gemakkelijk afgeleid door leuke dingen zoals leeftijdsgenoten of een smartphone. 18% van de verkeersongelukken onder scholieren tussen twaalf en zeventien jaar gebeurde dan ook nadat ze waren afgeleid door de smartphone. Samsung en Veilig Verkeer Nederland gaan samenwerken om de verkeersveiligheid onder jongeren te vergroten.

Veel kids fietsen al vanaf hun negende jaar zelfstandig, maar gaan gemiddeld vanaf hun twaalfde jaar langere afstanden afleggen en nieuwe routes fietsen naar de middelbare school of sportvereniging. Juist op deze leeftijd worden ze gemakkelijk afgeleid door leuke dingen, door leeftijdsgenoten of smartphones. "We weten dat middelbare scholieren op de fiets gemakkelijker risico's nemen, terwijl ze de gevaren niet altijd goed inschatten", zegt Gerben van Walt Meijer, Marketing Manager Mobile van Samsung Nederland. "Smartphones kunnen heel handig zijn, maar leiden in het verkeer snel af. Samen met Veilig Verkeer Nederland wijzen we op de gevaren die dat met zich meebrengt."

Onderzoek: angst van ouders groot

Dat het risico in het verkeer voor jongeren groter wordt als ze ouder worden blijkt uit cijfers van ongevallen uit ouder onderzoek (SWOV Factsheet: Verkeersveiligheid van kinderen in Nederland, 2009 van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid). In de leeftijd vijf tot negen jaar vielen 0,8 verkeersdoden per 100.000 inwoners, terwijl dat in de leeftijd van tien tot twaalf 1,4 was en in de leeftijd 12-14 zelfs 2,5.

Voor ouders zijn verkeersongevallen bij hun fietsende kinderen dan ook de grootste zorg. Dit blijkt uit onderzoek van PanelWizard onder ouders met een kind in de leeftijd van 12 tot 15 jaar. Voor 45,4% van de ondervraagde ouders is het de grootste of een-na-grootste zorg, gevolgd door verkeerde vrienden (35,3%) en faalangst of onzekerheid bij hun kind (28,2%).

Al denken veel ouders (48,9%) dat hun kinderen de smartphone tijdens het fietsen niet gebruiken, toch blijkt dat 18% van de verkeersongelukken onder twaalf- tot zeventienjarigen gebeurt na afleiding van de smartphone. Middelbare scholieren luisteren het liefst via hun smartphone naar muziek op de fiets en ook WhatsAppen ze regelmatig in het verkeer. Het lezen en beantwoorden van berichtjes is de grootste afleidende factor op de fiets. Slechts een kwart van de kinderen zegt onderweg bewust niet te WhatsAppen, zo bleek uit eerder onderzoek naar dit thema.

De cijfers: verkeersveiligheid de grootste zorg na pesten

Ouders zien het gebruik van smartphones ook het vaakst (25,7%) als grootste gevaar voor hun kids in het verkeer. Vaker dan gevaarlijke kruispunten (24,7%) en de dode hoek van vrachtwagens (18,8%).
Andere opvallende cijfers uit het onderzoek:
Pesten blijkt de grootste zorg op de middelbare school (38,1%), op de voet gevolgd door onveilige verkeerssituaties (37,4%) en alcohol, drugs en roken (27,8%).

  • Ruim de helft van de ouders (63,3%) is niet zeker van de veiligheid in het Nederlandse verkeer voor hun schoolgaande kinderen.
  • Van de ondervraagde ouders heeft 93,2% een kind dat altijd (77%), vaak (12%) of soms (4%) naar school fietst.
  • De meeste ouders (91,3%) zeggen dat hun kinderen de verkeersregels kennen.


Wordt vervolgd …

Samsung en Veilig Verkeer Nederland zijn bezig met het uitwerken van een actie om scholieren te wijzen op de gevaren van smartphonegebruik in het verkeer. Later deze maand zal bekend worden hoe ze dat precies gaan aanpakken en uiteraard brengen we dat nieuwe op Discover. Wil je dat artikel automatisch in je inbox ontvangen? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief: