Cookie beleid Samsung

Samsung Electronics Benelux B.V. (hierna: "Samsung") maakt op haar website gebruik van cookies. Ook via functionaliteiten van derde partijen die op de website beschikbaar zijn worden soms cookies gebruikt. In het onderstaande document informeert Samsung u over het gebruik van cookies op haar websites.

Welke website?

Het cookie beleid van Samsung is van toepassing op de website www.samsung.com/nl (hierna: de "Website").

Wat zijn cookies?

Cookies zijn eenvoudige bestandjes die met pagina's van onze Website worden meegestuurd en door uw browser (het programma waarmee u op toegang heeft tot onze Website) worden opgeslagen op het door u gebruikte apparaat (computer, smartphone of tablet computer bijvoorbeeld). De in het cookie opgeslagen informatie wordt verstuurd naar onze servers of die van de betreffende derde partijen (zie hieronder), waardoor gegevens uitgewisseld kunnen worden.

Welke cookies?

Op de Website worden via de volgende functionaliteiten cookies gebruikt:

 

 1. Google Analytics cookies
 2. Twitter button cookies
 3. Facebook social plugin cookies
 4. Facebook connect cookies
 5. Google + cookies
 6. Brightcove cookies
 7. Omniture cookies
 8. Een aantal cookies die door Samsung zelf worden geplaatst die nodig zijn voor het mogelijk maken van communicatie via de Website om een door u gevraagde dienst te kunnen leveren.
 9. En ten slotte een aantal cookies die door Samsung zelf worden geplaatst en voor u het gebruik van de Website vergemakkelijken of aan jouw voorkeuren aanpassen, zoals recentlyItems en colortheme cookies

Welke partijen?

De meeste cookies worden niet door Samsung zelf geplaatst of uitgelezen, maar door derde partijen waarvan Samsung functionaliteiten op de websites aanbiedt. Het betreft de volgende partijen:

 

 1. Google: Google Analytics cookies, Google + cookies
 2. Adobe: Omniture cookies
 3. Twitter: Twitter button cookies
 4. Facebook: Facebook connect cookies; Facebook social plugin cookies
 5. Brightcove: Brightcove cookies

Voor meer informatie over deze partijen verwijzen wij naar het privacy beleid van de betreffende derde partijen (zie hieronder).

Welke doeleinden?

De functionaliteiten en cookies van deze derde partijen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

Google

Via onze Website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Google Analytics en Google + diensten. Wij gebruiken deze diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken respectievelijk om sociale media integratie mogelijk te maken. Deze analytics diensten en sociale media integratie werkt door middel van stukjes code die van Google zelf afkomstig is. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google kan de informatie die zij via cookies heeft verkregen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor Principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en / of derden. Leest u de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons-)gegevens doet die zij via deze cookies verwerkt.

Omniture

Via onze Website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Adobe, als deel van de Omniture diensten. Wij gebruiken deze diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze analytics dienst werkt door middel van stukjes code die van Adobe zelf afkomstig is. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Adobe kan de informatie die zij via cookies heeft verkregen aan derden verschaffen indien Adobe hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Adobe verwerken. De informatie die Adobe verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Adobe opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Adobe stelt zich te houden aan de Safe Harbor Principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Adobe en / of derden. Leest u de privacyverklaring van Adobe (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons-)gegevens doet die zij via deze cookies verwerkt.

Twitter

Op onze Website is sociale media integratie met het platform van Twitter mogelijk gemaakt. Deze integratie werkt door middel van stukjes code die van Twitter zelf afkomstig is. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. De informatie die Twitter verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Twitter stelt zich te houden aan de Safe Harbor Principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Twitter en / of derden. Leest u de privacyverklaring van Twitter (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons-)gegevens doet die zij via deze cookies verwerkt.

Facebook

Op onze Website is sociale media integratie met het platform van Facebook mogelijk gemaakt. Deze integratie werkt door middel van stukjes code die van Facebook zelf afkomstig is. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. De informatie die Facebook verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook stelt zich te houden aan de Safe Harbor Principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Facebook en / of derden. Leest u de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons-)gegevens doet die zij via deze cookies verwerkt.

Brightcove

Samsung maakt op haar websites gebruik van video cloud diensten van Brightcove. Brightcove plaatst voor het gebruik van deze video's cookies.

Omdat Brightcove niet is aangesloten is bij het Amerikaanse Safe Harbor-programma kunnen wij niet garanderen dat er bij het bedrijf sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Brightcove en / of derden. Leest u de privacyverklaring van Brightcove (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons-)gegevens doet die zij via deze cookies verwerkt.

Welke gegevens?

Zoals aangegeven worden deze cookies door de betreffende derde partijen geplaatst en niet door Samsung zelf. Samsung heeft geen invloed op welke gegevens door deze derde partijen worden verzameld, en waarvoor deze gegevens worden gebruikt. Om u toch zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk te informeren, sommen wij hieronder de verschillende cookies en gebruikte gegevens op.

Voor een volledig overzicht van wat de betreffende derde partijen doen met de betreffende cookies en daarbij verkregen gegevens, verwijzen wij u naar het privacy beleid van de betreffende partijen.

 

 1. Google Analytics. Deze cookies verzamelen advertentie views, browser informatie, datum en tijd, demografische gegevens, pagina views en het IP-adres van de gebruiker. Lees hier het privacy beleid van Google Analytics (Google).
 2. Google +. Deze cookies verzamelen analytische data, browser informatie, cookie data, datum / tijd, demografische data, hardware / software type, interactie data, pagina views, serving domains, IP-adres, zoekhistorie, device ID en telefoonnummer. Lees hier het privacy beleid van Google Plus (Google).
 3. Omniture. Deze cookies verzamelen analytische data, interactie data, pagina views, zoekhistorie en persoonsgegevens via derde partijen. Lees hier het privacy beleid van Adobe.
 4. Twitter. Deze cookies verzamelen browser informatie, cookie data, datum en tijd, hardware / software type, internet service provider, interactie data, pagina views, het IP-adres en de zoekhistorie van de gebruiker en het ID-nummer van het gebruikte apparaat. Lees hier het privacy beleid van Twitter.
 5. Facebook. Deze cookies verzamelen browser informatie, demografische gegevens, interactie gegevens, pagina views en het IP-adres van de gebruiker. Lees hier het privacy beleid van Facebook.
 6. Brightcove. Deze cookies verzamelen browser informatie, demografische gegevens, hardware / software type en het IP-adres van de gebruiker. Lees hier het privacy beleid van Brightcove.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Bij het verzoek om inzage dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser (bijvoorbeeld: Internet Explorer, Safari, Google Chrome, Firefox).

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en / of met behulp van de Help-functie van uw browser. Wij wijzen u er echter op dat dit het gebruik van sommige functionaliteiten van de websites kan vertragen of onmogelijk maakt.

Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies van de Help-functie van uw browser:

 

Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:

Consumentenbond: "Wat zijn cookies?"

Consumentenbond: "Cookies verwijderen"

Consumentenbond: "Cookies uitschakelen"

Your Online Choices: "A guide to online behavioural advertising"

Websites van derden

Dit cookie beleid is niet van toepassing op websites van derden, die door middel van links met de genoemde websites van Samsung zijn verbonden. Samsung kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of zorgvuldige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van die websites gebruik te maken.

Wijzigingen cookie beleid

Samsung behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit beleid. Het verdient aanbeveling om dit beleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Mocht Samsung een wezenlijke wijziging doorvoeren in haar cookie beleid, dan zal zij u om toestemming vragen voor het gebruik van de betreffende cookies (tenzij deze cookies onder de uitzonderingen van de cookiewet vallen).

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Vragen over ons privacybeleid en / of cookiebeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u richten aan:

Postadres: Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX, Schiphol, Nederland.

Dit cookie beleid is laatst herzien op 21 november 2012.