Samsung Onderwijsinnovatie Aanmoedigingsprijs stimuleert scholen innovatiever les te geven

Woensdag 6 maart 2013 —

Delft, 5 maart 2013 - Samsung lanceert vandaag de Onderwijsinnovatie Aanmoedigingsprijs om scholen te stimuleren innovatiever les te geven. Deze prijs bekroont concrete plannen voor de inzet van sociale media in de klas, met de benodigde Samsung apparatuur. 90% van de leraren vindt dat de inzet van sociale media grote kansen biedt voor het onderwijs. Scholen maken hiervoor volop plannen. Maar vaak ontbreekt het scholen aan voldoende apparatuur, zoals digitale schoolborden en tablets. En is er geen geld om die aan te schaffen. Samsung biedt scholen nu de kans om hier iets aan te doen. Basisscholen en middelbare scholen kunnen tot 13 april een projectvoorstel indienen.

Jurylid Tessa van Zadelhoff - ondernemer, publicist en oud-leerkracht – somt op waar zij voorstellen op beoordeelt: “Draagt het project aantoonbaar bij aan de inzet van ICT en sociale media in de klas? Zijn de plannen ambitieus en direct door leraren toe te passen in de onderwijspraktijk? Daar gaat het om.” Verder kijkt de jury of de plannen een stimulans zijn voor andere scholen. Tessa van Zadelhoff verwacht dat veel scholen zullen profiteren van de voorbeeldfunctie die uitgaat van de Onderwijsinnovatie Aanmoedigingsprijs.

Sociale media ambities verwezenlijken
Leerkrachten denken steeds vaker aan ICT en sociale media om hun lessen innovatiever te maken. Zoals communiceren met leerlingen tijdens de les via Twitter. Of les geven met YouTube video’s. “Met de Samsung Onderwijsinnovatie Aanmoedigingsprijs ondersteunen wij scholen sociale media en technologie te integreren in de klas. De winnaars kunnen het prijzengeld van € 10.000 direct investeren in de voor het plan benodigde apparatuur”, aldus Dennis Schuilenburg, Corporate Marketing Director van Samsung Electronics Benelux en tevens jurylid. Alle professionals uit het basisonderwijs of voortgezet onderwijs (VMBO, HAVO, VWO) mogen meedingen naar de Samsung Onderwijsinnovatie Aanmoedigingsprijs. Dit kan door uiterlijk 12 april een projectvoorstel in te dienen.

Onderwijs Innovatieprogramma
De aanmoedigingsprijs maakt deel uit van het Samsung Onderwijs Innovatieprogramma. Voor dit programma zet Samsung haar kennis van innovatie en technologie in om basisscholen te ondersteunen ICT en sociale media toe te passen. Zo krijgen kinderen de competenties die zij in de snel ontwikkelende kenniseconomie nodig hebben.

Meer informatie over de Samsung Onderwijsinnovatie Aanmoedigingsprijs is hier te vinden.