Direct naar content

Direct naar toegankelijkheid Hulp


Open Galaxy S5 Key Visual

Voorwaarden

Home

Actievoorwaarden

Actievoorwaarden Samsung consumentenactie Galaxy Y – S5360

 • Deze consumentenactie is een cashback actie waarbij de consument 30€ terugbetaald kan krijgen, mits aan de onderstaande voorwaarden te voldoen.
 • Deze consumentenactie is alleen geldig voor aankopen van Samsung Galaxy Y – S5360, van 1 februari 2012 tot en met 31 maart 2012 (factuurdatum).
 • Ontvang deze cashback door de print van het correct ingevulde aanvraagformulier (de bevestigings e-mail of de voucher), samen met een kopie van de factuur of het kassaticket en de originele streepjescode met de IMEI code geknipt uit de doos (kopie wordt niet aanvaard) in te dienen uiterlijk per post op 15 april 2012 (poststempel!) op het volgende adres:

  Eyeplay
  Samsung Galaxy Y Cashback
  Wijk Pelink 80
  1790 Essene

 • Deze actie is enkel geldig voor een Samsung Galaxy Y – S5360 - gsm met één van de volgende streepjescodes:
  • 8806071769196
  • 8806071573328
  • 8806071670652
  • 8806071949512
  • 8806071949529
  • 8806071973142
 • Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn en een vaste woon- of verblijfplaats in België te hebben.
 • Werknemers en personen die op enige wijze verbonden zijn aan Samsung, zijn uitgesloten van deelname.
 • Inzendingen die na 15 april 2012 aankomen, onvoldoende gefrankeerd en/of niet compleet zijn, of niet over de originele streepjescode beschikken, worden niet in behandeling genomen.
 • Bewijs van verzending of bestelbonnen of bankcontactbonnetjes worden niet geaccepteerd, slechts de factuur of het kassaticket is geldig als bewijs van ontvangst of aankoop van de gsm/het toestel.
 • U kunt maar maximaal 1 inzending per gsm/toestel indienen.
 • Bij fraude, misbruik of op andere wijze onrechtmatig handelen kan de deelnemer uitgesloten worden van deelname aan deze actie en van eventuele volgende acties.
 • Alle business-to-business (zakelijke) aankopen zijn uitgesloten van deelname.
 • De aanbieding is niet geldig in combinatie met andere bestaande acties.
 • Het retourbedrag of de cashback wordt binnen 6 weken (vanaf het moment dat het aanvraagformulier is ontvangen en goedgekeurd werd door onze diensten) overgemaakt naar het opgegeven rekeningnummer. Dit is enkel geldig bij ontvangst van alle nodige, correct ingevulde documenten en indien wij beschikken over de correcte BIC en IBAN codes (zonder deze codes worden geen terugbetalingen gedaan!). Samsung is niet verantwoordelijk voor geweigerde overschrijvingen, bv omdat de door u opgegeven gegevens niet juist zijn.
 • Maak kopieën van de originele documenten alvorens deze te versturen.
 • Samsung behoudt zich het recht voor om actieproducten gedurende de actieperiode te wijzigen.
 • Samsung is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van het actiemodel bij uw verkooppunt.
 • Samsung is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van uw gegevens (bv het fout opgeven van een bankrekeningnummer bij cashback acties).
 • Samsung is niet verantwoordelijk voor beschadigde, zoekgeraakte of vertraagde inzendingen.
 • Samsung geeft geen enkele garantie met betrekking tot de uitgekeerde cashback en sluit iedere aansprakelijkheid (behoudens opzet of grove schuld) te dien zake uit. Samsung is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken van de cashback, indien deze later dan aangekondigd wordt ontvangen.
 • Uw gegevens worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • Druk- en zetfouten voorbehouden.
 • Samsung behoudt het recht om ten allen tijde deze actievoorwaarden aan te passen.
 • Deze actievoorwaarden zijn geldig voor de consumentenacties georganiseerd door Samsung Electronics Benelux BV, gevestigd te Delft, Nederland, met een bijkantoor in Vilvoorde (1800) aan de Medialaan 50 te België.
 • Op deze actievoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.
 • De bevoegde rechter te Antwerpen (België), is mede bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Samsung en de Deelnemer, doch niet eerder dan dat de partijen onderling overleg hebben gevoerd.
 • Voor vragen of opmerkingen in verband met deze actie kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@eyeplay.be.

  Documenten te versturen naar het volgende adres:

  Eyeplay
  Samsung Galaxy Y Cashback
  Wijk Pelink 80
  1790 Essene
Deelnemen