Samfunnsaktør

Helse og medisin

Samsung søker å møte behovet for å
øke sunn forventet levetid med
tilnærmelsen til IT-teknologi.

Føre til et lengre og sunnere liv

People are living longer and Samsung is using technology to create personalised and efficient healthcare solutions so the longer years are about quality, not just quantity.

Møte unike behov

Samsung utvikler innovative produktløsninger for å møte de unike behovene og forbedre livene til mennesker med forskjellig funksjonsgrad.

Nå underbetjente samfunn

Samsung sikrer at fjerne og underbetjente samfunn får tilgang til helsevesen ved å skaffe nødvendig medisinsk teknologi.