Hva vi er interessert i


For mer informasjon om Samsungs regionale programmer, velg her. 

Samsung legger vekt på å øke bruken av teknologi i utdanning, å bruke ekspertise hos ansatte for å gi makt til unge rundt om i verden.

Education

Samsung søker å møte behovet for å øke sunn
forventet levetid med tilnærmelsen til IT-teknologi.

Employment and  Community

Samsung praktiserer miljømessig ansvar
gjennom sine operasjoner som er nyttige for det globale
samfunnet.

Samsung søker å møte behovet for å øke sunn
forventet levetid med tilnærmelsen til IT-teknologi.

Health & Medical