Hva vi er interessert i

Promotere grunnutdanning for å jevne ut sosial ulikhet

Siden 2005 har Samsung bygget skoler i landdistrikter og fjerne kinesiske landsbyer. Prosjektet består av tre faser: det ble bygget 45 skoler mellom 2005 og 2007; 55 mellom 2008 og 2010.