Hva vi er interessert i

Få tilgang til utdanning og verktøy som de ikke hadde før

Barn deltar på Samsung Smart School i Bogotá, Colombia, et land hvor kvaliteten på den offentlige utdanningen fremdeles har mange utfordringer. Samsung Smart School forbedrer utdanningskvaliteten og bringer teknologi nærmere til de barna som trenger det mest, gir studentene tilgang til opplæring og verktøy de ikke hadde før. Mer enn 4700 barn rundt om i landet vil ha fordeler av disse erfaringene de neste fire årene. Colombias Smart School har også utviklet det første mobile utdannings og forskningsklasserommet i Latin-Amerika for å studere hvordan bruk av nettbrett og nye mobilteknologier kan forbedre offentlig utdanning i denne regionen.