Global navigasjonsguide

Denne delen forklarer hvordan du bruker vår globale navigasjonslinje.

Bruke den global navigasjonslinjen på vår nettside

Case 1: Slik finner du undermenyer på vår globale navigasjonslinje

sub menus area on global navigation bar

 1. 1.1. Hvis du skal finne undermenyer for et punkt på vår globale navigasjonslinje, trykk på tabulatortasten til du kommer til punktet. Undermenyene vises automatisk når tastaturets fokus er på punktet.

  Hvis du for eksempel skal finne undermenyer til “Butikkprodukter”, trykk tabulator til du når punktet. Du finner flere undermenyer slik som "Telefoner, nettbrett og utstyr", "TV, Audio (lyd) og Video" osv.
 2. 1.2. Hvis du vil bla gjennom underpunktene i en gruppe på vår globale navigasjonslinje, trykk på tabulatortasten når hovedpunktet er i fokus.

  Hvis du for eksempel vil gå til underpunktene "Telefoner, nettbrett og utstyr”, trykk tabulator når tastaturets fokus er på det punktet.
 3. 1.3 Hvis du vil gå til neste gruppe på vår globale navigasjonslinje, trykk på tabulatortasten inntil du kommer gjennom alle underpunktene i den aktuelle gruppen. Det neste elementet i fokus vil være den følgende gruppen.

  Hvis du for eksempel vil gå til neste gruppe etter "Telefoner, nettbrett og utstyr", trykk tabulator inntil du kommer gjennom alle underpunktene i den aktuelle gruppen. Når du trykker tabulator fra det siste underpunktet i gruppen, vil tastaturet fokusere på den følgende gruppen ("TV, Audio (lyd) og Video").
 4. 1.4. Hvis du vil gå tilbake til forrige punkt på vår globale navigasjonslinje, hold Skifttasten og trykk på tabulatortasten én gang. Dette gjør at tastaturet fokuserer på det forrige punktet. Du kan trykke Skift+tabulator flere ganger for å flytte bakover hvis nødvendig.

  Hvis du for eksempel vil gå tilbake til Samsung-logoen når tastaturets fokus er på "Butikkprodukter", trykk Skift + tabulator én gang.

Case 2: Slik bruker du søking på vår globale navigasjonslinje

search area on global navigation bar

 1. 2.1. Hvis du skal fokusere på søket på vår globale navigasjonslinje, trykk på tabulatortasten inntil du flytter gjennom alle tilgjengelige menyvalg og tastaturet fokuserer på "Søk"-ikonet.
 2. 2.2. Hvis du skal skrive inn i en term i søkefeltet på vår globale navigasjonslinje, trykk tabulatortasten én gang når tastaturets fokus er på Søk-ikonet. Dette vil skifte fokus fra Søk-ikonet til Søk-inngangsfeltet. På dette punktet kan du skrive på tastaturet hva du ønsker å finne.
 3. 2.3. Hvis du vil slette en søketerm på vår globale navigasjonslinje, trykk på tabulatortasten etter at du har skrevet et nøkkelord i Søk-inngangsfeltet. Dette vil skifte tastaturets fokus til "Lukk"-knappen. Trykk på Enter-tasten på dette punktet for å slette inngangsfeltet.

  Hvis du vil bla gjennom søk-forslagene på vår globale navigasjonslinje, trykk på tabulatortasten etter at du har skrevet inne et nøkkelord i søk-inngangsfeltet – inntil tastaturets fokus er på det første forslaget på listen. På dette punktet kan du gå til neste forslag ved å trykke på tabulatortasten igjen.
 4. 2.4 Hvis du vil søke etter en foreslått term på vår globale navigasjonslinje, trykk på Enter-tasten når tastaturets fokus er på søk-forslagstermen. Dette fører deg til en side for Søk-resultater med produkter og innhold som matcher nøkkelordet som er foreslått.
 5. 2.5. Hvis du vil søke etter et eksakt nøkkelord som du har skrevet inn på vår globale navigasjonslinje, trykk på Enter-tasten etter at du har skrevet inn nøkkelordet i Søk-inngangsfeltet. Dette fører deg til en side for Søk-resultater med produkter og innhold som matcher nøkkelordet som er skrevet inn.

Filtermenyguide

Dette avsnitter forklarer hvordan du bruker vår Filtermeny.

Bruke Filtermenyen på vår nettside

Case 1: Slik får du tilgang til, eller går ut av vår Filtermeny

filter menu area

 1. 1.1. Hvis du skal få tilgang til vår Filtermeny, trykk på tabulatortasten inntil tastaturets fokus er på "Filter By". Fra dette punktet kan du trykke på tabulatortasten igjen for å hoppe til det første menyalternativet.
 2. 1.2. Hvis du vil gå ut av vår Filtermeny, trykk på tabulatortasten flere ganger når tastaturets fokus er på "Filter By". Dette vil flytte tastaturets fokus gjennom filtergruppene. Når tastaturets fokus er på den siste filtergruppen, trykk på tabulatortasten én gang til for å gå ut av vår Filtermeny og fortsette til neste element på siden.

Case 2: Slik kan du bla gjennom, og velge filteralternativer

filter options area

 1. 2.1. Hvis du vil utvide en filtergruppe og gå gjennom filteralternativene på vår Filtermeny, trykk på Enter-tasten når tastaturets fokus er på filtergruppen. Dette utvider filtergruppen og viser filteralternativene.
 2. 2.2. Hvis du vil hoppe til første filteralternativ i en filtergruppepå vår Filtermeny, trykk på tabulatortasten når tastaturets fokus er på filtergruppen. Dette flytter fokuset til det første filteralternativet i den gruppen.
 3. 2.3. Hvis du vil velge et filteralternativ på vår Filtermeny, trykk på Enter-tasten når tastaturets fokus er på filteralternativet du ønsker å velge. Dette vil velge filteralternativet og fornyer produktlisten som er tilgjengelig på siden.
 4. 2.4. Hvis du vil hoppe til neste filtergruppe på vår Filtermeny, trykk på tabulatortasten når tastaturets fokus er på forrige gruppe. Hvis filtergruppen er utvidet, må du trykke på tabulatortasten flere ganger inntil du flytter deg gjennom alle de tilgjengelige filteralternativene i den gruppen først.
 5. 2.5. Hvis du vil hoppe til det forrige filteralternativet eller gruppe på vår Filtermeny, hold Skift-tasten og trykk på tabulatortasten en gang. Dette gjør at tastaturet fokuserer på det forrige punktet. Du kan trykke Skift+tabulator flere ganger for å flytte bakover hvis nødvendig.

Case 3: Slik kan du slette alle valgte filtre

clear all of filter menu area

 1. 3.1. Hvis du skal få tilgang til alternativet "Slett alle" på vår Filtermeny, trykk på tabulatortasten flere ganger til du flytter gjennom alle tilgjengelige filtre. Når tastaturets fokus er på det siste filteret, trykk på tabulatortasten for å flytte tastaturets fokus til alternativet "Slett alle".
 2. 3.2. Hvis du vil slette alle valgte filtre på vår Filtermeny, trykk på Enter-tasten en gang når tastaturets fokus er på alternativet "Slett alle". Dette vil slette alle de filteralternativene som er valgt tidligere.

Skip Link (Hoppe over) guide

Dette avsnittet forklarer tilgjengelige linker du kan hoppe over på vår nettside.

Bruke Skip Links på vår nettside

Som det vises nedenfor kan du lære hvordan du hopper over linker på vår nettside. Våre nettsider har to linker tilgjengelig hvor du kan hoppe over på alle sidene: Hopp til innhold og Hopp til tilgangshjelp.

Case 1: Tilgang til og bruke hoppe over-linker

skip to content

 1. 1.1. Hopp til innhold. Denne hopp over-linken er den første linken du møter på alle våre sider når du trykker på tabulatortasten. Hvis du ønsker å hoppe over vår globale navigasjonslinje og flytte direkte til innholdsavsnittet på siden, trykk på Enter-tasten når tastaturets fokus er på linken "Hopp til innhold".
 2. 1.2. Hopp til tilgangshjelp. Denne hopp over-linken er den andre linken du møter på alle våre sider når du blar gjennom med tabulatortasten. Hvis du ønsker å hoppe over hele siden og flytte direkte til linken tilgangshjelp på Bunntekstmenyen, trykk på Enter-tasten når tastaturets fokus er på linken "Hopp til tilgangshjelp.