Hopp til innhold

Hopp til tilgjengelig hjelp


Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Se mer
Open Galaxy S5 Key Visual

Veiledning for global navigasjon

Veiledning for global navigasjon

Bruke global navigasjonslinje på nettstedet vårt

Eksempel 1: Slik finner du undermenyer eller går til det neste punktet på vår globale navigasjonslinje

1.1 Hvis du vil finne undermenyene til et punkt på vår globale navigasjonslinje, trykker du på tasten "Enter" eller tasten "Pil ned " når tastaturmarkøren står på punktet.
Hvis du for eksempel vil finne undermenyene til "PRODUKTER", trykker du på tasten "Enter" eller "Pil ned" når tastaturmarkøren står på "PRODUKTER". Du finner 8 undermenyer slik som "Mobilenhet", "TV/Audio/Video", osv.

1.2 Hvis du vil gå til det neste punktet på vår globale navigasjonslinje, trykker du på tasten "Tab " eller "Høyre pil" når tastaturmarkøren står på et av punktene på linjen.
Hvis du for eksempel vil gå til det neste punktet etter "PRODUKTER”, trykker du på tasten "Tab " eller "Høyre pil". (Hvis du allerede ser på undermenyene, trykker du på tasten "Annuller" og så trykker du på "Tab " eller tasten "Høyre pil".) Tastaturmarkøren din vil stå på "BEDRIFT".

Eksempel 1

Global Navigation Bar, highlighting Products menu

Eksempel 2: Slik finner du produkttypene eller går til den neste undermenyen på vår globale navigasjonslinje 

2.1 Hvis du vil finne produkttypene på en undermeny trykker du på tasten "Enter" eller "Pil ned" når tastaturmarkøren står på undermenyen.
Hvis du for eksempel vil finne produkttypene til "Mobilenhet", trykker du på tasten "Enter" eller "Pil ned" når tastaturmarkøren står på "Mobilenhet". Du finner 3 produkter slik som "Mobiltelefoner", "Smarttelefoner", og "Nettbrett".

2.2 Hvis du vil gå til den neste produkttypen i undermenyen på vår globale navigasjonslinje, trykker du på tasten "Tab" eller "Pil"-tastene.
Hvis du for eksempel vil gå til det neste punktet etter "Mobiltelefoner", trykker du på tasten "Tab" eller "Høyre pil". Tastaturmarkøren din vil stå på "Smarttelefoner".

2.3 Hvis du vil gå til den neste undermenyen på vår globale navigasjonslinje, trykker du på tasten "Tab" på den siste produkttypen.
Hvis du for eksempel vil gå til den neste undermenyen etter "Mobilenhet", trykker du på tasten "Tab" . Tastaturmarkøren din står på "TV/Audio/Video".

Eksempel 2

Global Navigation Bar, highlighting Mobile Devices menu

Eksempel 3: Slik finner du detaljert informasjon om en produkttype eller avslutter vår globale navigasjonslinje

3.1 Hvis du vil finne detaljert informasjon om en produkttype, trykker du på tasten "Enter" når tastaturmarkøren står på en produkttype. Du kommer til en side med en produkttype du har valgt.
FHvis du for eksempel vil finne detaljert informasjon om "Mobiltelefoner", trykker du på tasten Enter når tastaturmarkøren står på "Mobiltelefoner". Du lander på vår side "Mobiltelefoner" med produktundertyper. Klikk her for å se resultatet.

3.2. Hvis du vil gå ut av våre globale navigasjonsmenyer, kan du trykke på tasten "Annuller" når som helst.

Eksempel 3

Global Navigation Bar, highlighting Mobile Phones menu