Hopp til innhold

Hopp til tilgjengelig hjelp


Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Se mer
Open Galaxy S5 Key Visual

Veiledning for landemerkerolle

Veiledning for landemerkerolle

Bruke landemerker på nettstedet vårt

Som vist i de 2 eksemplene nedenfor kan du lære om 5 landemerker som er implementert på nettstedet vårt. Eksempel 1 viser hovedsiden vår og Eksempel 2 produktsiden vår.

De 5 landemerkene på nettstedet vårt:

  • ① Fane-landemerket: Dette landemerket dekker Samsung-logoen vår. Når du klikker på logoen, kobles du til hovedsiden vår.
  • ② Navigasjon-landemerket: Dette landemerket dekker den globale navigasjonslinjen vår som hjelper deg med å finne nesten alle menyene med en gang.
  • ③ Søke-landemerket: Dette landemerket dekker søkeverktøyet for dokumentene på nettstedet.
  • ④ Hoved-landemerket: Dette landemerket dekker hovedinnholdet på hver nettside.
  • ⑤ Innholdsinfo-landemerket: Dette landemerket dekker bunnteksten som ser lik ut som situasjonskartet vårt. Bunnteksten inneholder informasjon om "Hvem vi er", "Hva vi gjør" og "Hvordan kan vi hjelpe deg?" sammen med administrativt innhold slik som personvern, lovbestemmelse, osv.

Eksempel 1: Hovedside

Main page, highlighting each landmark role on the page

Eksempel 2: Produktside

Product page, highlighting each landmark role on the page

Slik bruker du våre landemerker på JAWS® programvare for skjermlesing

Her kan du lære hvordan JAWS® skjermleser kan hjelpe deg til å forstå strukturen på nettstedet vårt.
Bruk tasten "semikolon" på tastaturet ditt for å flytte fra ett landemerke til det neste på nettstedet vårt.

Hvis du fortsetter å klikke på tasten "semikolon ", vil programvaren for skjermlesing lese våre landemerker slik:

  • ① For Fane: Starte Faneregion
  • ② For Navigasjon: Starte Navigasjonsregion.
  • ③ For Søke: Starte Søkeregion.
  • ④ For Hoved: Starte Hovedregion.
  • ⑤ For Innholdsinfo.: Starte Innholdsinfo. region.