Hopp til innhold

Hopp til tilgjengelig hjelp


Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Se mer
Open Galaxy S5 Key Visual

Veiledning for å hoppe over kobling

Veiledning for å hoppe over kobling

Bruke Hoppe over koblinger på vårt nettsted

Som vist i de 2 eksemplene nedenfor, kan du lære å hoppe over koblinger på nettstedet vårt. Nettstedet vårt har tre koblinger du kan hoppe over på hovedsiden og to på andre sider.

Eksempel 1: Tre koblinger du kan hoppe over på hovedsiden vår

① "Hopp over til produktreklame"
Denne koblingen som du kan hoppe over er den første koblingen du møter på hovedsiden vår når du trykker på tasten "Tab" på tastaturet ditt. Hvis du ønsker å hoppe over til produktreklameavsnittet på siden, trykker du på tasten "Enter" på tastaturet ditt. Du kommer direkte til produktreklameavsnittet vårt.
I eksempel 1 kan du hoppe over koblingen Global navigasjonslinje og gå direkte til produktreklamen vår.

② "Hopp over til sosiale medier"
I eksempel 1 kan du hoppe over koblingen Global navigasjonslinje og produktreklame og gå direkte til menyen sosiale medier.

③ "Hopp over til Tilgjengelighetshjelp"
I eksempel 1 kan du med denne koblingen hoppe over alt og gå direkte til koblingen Tilgjengelighetshjelp (under menyen "Hvordan kan vi hjelpe deg? ” ) på bunntekstmenyen.

Eksempel 1: Hovedside

Main page, highlighting the targets of each skip link

Eksempel 2: To koblinger du kan hoppe over på andre sider

① "Hopp over til innhold"
Denne koblingen som du kan hoppe over er den første koblingen du møter på andre sider enn hovedsiden vår, hvis du trykker på tasten "Tab". Hvis du vil hoppe over til innholdsavsnittet på siden, trykker du på tasten "Enter" . Du blir koblet til innholdsavsnittet vårt.
I eksempel 2 kan du med denne koblingen hoppe over Global navigasjonslinje, Bokmerke og Dele, og du kobles til innholdsavsnittet på siden.

② "Hopp over til Tilgjengelighetshjelp"
I Eksempel 2 kan du med denne koblingen hoppe over alt og gå direkte til koblingen Tilgjengelighetshjelp (under menyen "Hvordan kan vi hjelpe deg? ") på bunntekstmenyen.

Eksempel 2: Produktside

Product page, highlighting the targets of each skip link