Nyttige tips om å ta opp og beskytte minnene

Ta opp levende bilder

Ta opp levende bilder

Teknikker ved filmopptak

Planlegg filmingen

Rengjør linsen

Zoom

Sett ramme på bildene

Hold bildene

Arkiveringssystem