Slik lærer du å ta bilder manuelt

16 jan, 2014


Å bli en dyktig fotograf kan være en skikkelig utfordring. Med et SMART-kamera har du glimrende muligheter til å ta veldig bra bilder med funksjonen Smart Auto, som velger innstillingene selv. Men er du en av de som ønsker å lære litt mer, finner du våre beste tips her.

Hva må du tenke på?

Nøkkelen til å bli en god fotograf ligger i å lære kameraet å kjenne. Manuell fotografering åpner nye dører, og for å lykkes gjelder det å holde rede på disse viktige funksjonene: Blender, lukkertid, ISO, autofokus, manuell fokus, hvitbalanse og komposisjon. La oss derfor se nærmere på disse!

Blenderen

Blenderen

Det er blenderen i kameraet som regulerer hvor mye lys som slippes inn når du fotograferer. Blenderen kan betraktes som åpningen i objektivet. Hvor mye lys som slipper inn er også avgjørende for dybdeskarpheten i bildet, det vil si hvor stor del av bildet som er skarpt. Blenderen angis av en verdi som kalles et "F-nummer".

Eksempel:
• En lav blenderverdi, for eksempel f/2,8, gir stor blenderåpning = mye lys og liten dybdeskarphet.
• En høy blenderverdi, for eksempel f/22, gir liten blenderåpning = mindre lys og stor dybdeskarphet.

Når skal du bruke hva?
Det er helt opp til fotografen selv å bestemme – å eksperimentere er ofte en vellykket oppskrift på mer spennende bilder.

Generelt sett tar man ofte portrettbilder med stor blenderåpning, fordi ansiktet skal være skarpt og bakgrunnen litt mer uklar. Tar man derimot landskapsbilder, ønsker man kanskje at alle omgivelsene skal være skarpe og bruker derfor ofte mindre blenderåpning.

ISO

ISO

ISO er en internasjonal filmstandard som bestemmer lysfølsomhet. Lav ISO gir mørkere bilder, og bildene blir lysere og mer eksponert etter hvert som ISO-tallet øker.

• Ta bilder en solrik vårdag
I sterkt lys fotograferer du med lav ISO, men ettersom lav ISO innebærer at kameraet blir mindre følsomt for lys kan det hende du trenger mer lys for bedre eksponering av bildet – forsøk å åpne blenderen mer eller redusere lukkerhastigheten.

• Ta bilde av bursdagsselskapet
Høyere ISO gir større lysfølsomhet, og du tar derfor bedre bilder når det er mørkt. Andre måter å slippe inn mer lys på er gjennom regulering av blenderåpning og lukkertid, men ikke glem at bildene blir mer uskarpe desto lengre lukkertid du har.

ISO

OBS!
Jo høyere ISO, desto mer kornet blir bildet.

Autofokus eller manuell fokus

Autofokus er et hjelpemiddel i kamerat som beregner avstanden til motivet, slik at objektivet kan stilles inn så bildet blir skarpt der det skal være skarpt. På selve objektivet kan du regulere om du skal bruke autofokus eller manuell fokus (AF og MF).

Autofokus brukes gjerne når du skal ta bilde av noe som beveger seg, fordi du ofte ikke rekker å stille inn kameraet selv før øyeblikket er over. Men har du et motiv som er stille, kan manuell fokus bidra til å skape vesentlig mer dybde i bildet.

NX300 har et hybrid autofokussystem som gjør bildene enda skarpere. Les mer om dette her.

Komposisjon

Det er uhyre viktig å tenke på komposisjon når du tar bilde! Komposisjonen kan bringe liv i det gråeste av alle motiver, og de fineste øyeblikkene i livet kan virke platte hvis du ikke tenker på komposisjonen før du trykker på utløseren.

Tredelingsregelen

Tredelingsregelen

Tredelingsregelen er et vanlig triks innen fotoverdenen for å få en god komposisjon i bildet. Den fungerer slik at du deler inn bildet i et mønster på 3 x 3 like rektangler. Deretter sørger du for å plassere det du ønsker å fremheve i bildet, der hvor linjene krysser hverandre.

Tredelingsregelen

Hvitbalanse

Opplever du noen gang at bildene får en for gul eller blå tone? Det kan skyldes feil innstilling av kameraets hvitbalanse.

Lyset i omgivelsene har ulike nyanser, og et øye som for eksempel befinner seg i mørket over lengre tid, venner seg til det og kan dermed oppfatte farger. Et kamera derimot fotograferer i øyeblikket og trenger derfor litt hjelp.

På noen kameraer er det mulig å stille inn sin egen hvitbalanse gjennom å fortelle kameraet hva som er hvitt, for eksempel ved å ta bilde av en hvit vegg og angi denne som referanse.

Andre kameraer har forhåndsinnstilte hvitbalansenivåer som kan velges avhengig av fotoforholdene. Eksempler på slike er: Auto, dagslys, skyer og lyspære.

I begynnelsen kan du teste ved å ta samme bilde under ulike forhold for å se forskjellen – prøv deg frem!