Slik reduseres effekten av håndbevegelser

06 jul, 2012

Slik reduseres effekten av håndbevegelser

Har du noen gang blitt skuffet over å oppdage at bildene eller filmene du tok opp under en tur ble uskarpe på grunn av håndbevegelser? Funksjonene med stabilisering av kamera og videokamera er utviklet for å redusere disse uønskede effektene teknisk.

Slik reduseres effekten av håndbevegelser

I tidligere tider var den eneste måten for å redusere effekten av håndbevegelser å bruke optisk stabilisering som var innebygd i linsen. Dette er blitt mulig gjennom fremgang innen teknologi, elektronikk og digital stabilisering. For mange av oss kan disse termene virke og være lett å forveksle. Det er derfor jeg vil snakke om stabilisering, eller reduksjonen av effekten av håndbevegelser.

Slik reduseres effekten av håndbevegelser

Slik kan vi stabilisere dem.

En sensor som er festet til kameralinsen eller bildeenheten (CCD, CMOS) oppdager håndbevegelsen og flytter til den motsatte retningen for å forskyve effekten. Dette er en meget praktisk metode når du tar opp i lite lys.

Metoder for å stabilisere.

Det finnes to stabiliseringsmetoder for å redusere effekten av håndbevegelser: Optisk stabilisering og elektronisk stabilisering. Samsung bruker både optisk og elektronisk stabiliseringsmetode. Dette er integrert i deres digitale kameraer og videokameraer i henhold til produktets egenskaper og nivå.

Metoder for å stabilisere.

Optisk bildestabilisator (O.I.S)

En sensor inne i linsen oppdager håndbevegelsen og flytter linsen i motsatt retning for å forskyve effekten. Inntil nå har optisk stabilisering fungert bedre enn den elektroniske metoden. I motsetning til videokameraer er likevel optisk stabilisering for kameraer bare effektivt hvis kameraet leveres med en anti-riste linse.

Navn på den optiske funksjonen for bildestabilisering for hvert merke.

Samsung – Optical Image Stabilization (O.I.S), SMART O.I.S,
Canon – Image Stabilizer (IS)
Nikon – Vibration-Reduction (VR)
Panasonic – MEGA O.I.S.
Sony - SteadyShot, Active Steady Shot

Navn på den optiske funksjonen for bildestabilisering for hvert merke.

Elektronisk bildestabilisering

Elektronisk bildestabilisering virker litt forskjellig på videokameraer og kameraer. På kameraer reduserer det effekten av håndbevegelser ved å forsterke sensitiviteten og øke lukkerhastigheten, eller ved å bevege CMOS-sensoren i motsatt retning av den oppdagede bevegelsen.
På videokameraer reduserer den effekten av håndbevegelsen ved å anvende CMOSs frie rom under opptak. Grovt sagt kan det sies å være forskjellen på egenskapene til stillbilder og levende film.

Navn på den elektroniske funksjonen for bildestabilisering for hvert merke.

Samsung Digital Image Stabilization, Hyper Digital Image Stabilization (DIS, HDIS)
Sony - Super Steady Shot (SSS)
Konica Minolta - Anti Shake
Pentax – Shake Reduction (SR)

Hvilken metode er best?

Når elektronisk stabilisering først ble utviklet, fungerte optisk stabilisering best. Selv om optisk stabilisering fremdeles fungerer best i dag, er gapet mellom de to metodene dramatisk redusert på grunn av rask utvikling i elektronisk kontrollteknologi. Fordi elektronisk stabilisering er mer allsidig og har større anvendelsesmulighet sammenlignet med optisk stabilisering, mener noen at elektronisk stabilisering vil bli mer alminnelig i fremtiden.

Hvilken metode er best?

De siste modellene på høyt nivå har en tendens til å anvende både elektronisk og optisk stabilisering for å maksimere ytelsen. For eksempel kommer Samsungs siste HMX-S16-kameraserie med Dobbel IS-metode. De har integrert både optisk og elektronisk stabilisering. Jeg håper at dette hjelper deg til å forstå stabilisering bedre, eller reduksjonen av effekten av håndbevegelser. En ting må du huske på: For å minimere håndbevegelsen er det alltid best å bruke et trebent stativ eller ha en stabil stilling når du tar et bilde eller tar opp en film, i stedet for å stole på stabiliseringsfunksjonen!

youtube

Sammenligning av filmer med Samsung Smart O.I.S slått På og Av