/

Galaxy S III

GT-I9300

Teknologi skal være enkelt og morsomt – uten å begrense deg som bruker. I stedet for å forholde oss til restriksjoner, vil vi ha frihet og åpenhet. Samsung er en av verdens ledende produsenter av skjermer, prosessorer og komponenter. Kort sagt alt det som ikke vises, men som får det hele til å fungere. Samsung Galaxy S3 er et resultat av vår streben etter å skape teknologi som gjør din hverdag enklere, som forstår deg, og som gir deg en sømløs mobil hverdag. At den er lekker å se på, er jo heller ikke dumt. Vår nye Samsung Galaxy S3, så mye mer enn smart 5 5 1 reviews

Ansvarlighet for resirkulering av batterier

  • Det europeiske direktivet for batterier og akkumulatorer har som formål å minimere skaden batteriene gjør på miljøet og oppmuntrer til gjenvinning av materialene de inneholder. I Storbritannia ble bestemmelsene om resirkulering av batterier og akkumulatorer (oppladbare batterier) introdusert i 2009. Bestemmelsene om batteriavfall har som formål å øke innsamlingen i Storbritannia betydelig og resirkulering av brukte bærbare batterier fra 3 % i 2007 til 25 % i 2012, og stige til minst 45 % i 2016.

  • Batterisymbolet på et produkt eller på pakningen indikerer at produktet ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. I stedet er det kundenes ansvar å avhende sine brukte batterier på et egnet oppsamlingspunkt slik at de kan resirkuleres. Separat oppsamling og resirkulering av batterier når de skal avhendes hjelper til å bevare naturressursene og sikre at de blir resirkulert på en måte som beskytter den menneskelige helse og miljøet. En omfattende liste over sentre for resirkulering av batterier kan du få fra: www.recycle-more.co.uk

  • Alle produkter fra Samsung som gjelder for batteri- direktivet samsvarer med kravene til batteri og akkumulatorer i Storbritannia. I henhold til nasjonal lov, er SAMSUNG Electronics (UK) Ltd medlem av et godkjent batteriprodusent-program. Dette programmet samler, behandler og avhender batteriene på Samsung sine vegne.

Galaxy S III

  • NEWEST
  • MOST HELPFUL
  • HIGHEST RATING
  • LOWEST RATING