Hopp til innhold

Welcome JUN! You have arrived at the new Samsung.com, designed just for you!

Content

Eco-løsninger

Samsungs Green Management-program støtter miljøvennlige tiltak by ISO 9001, OHSAS 18001 og ISO 14001.

 • Vi har opprettet et avansert system for miljø, helse og sikkerhet for å oppnå fullstendig miljøvennlighet.

  Vår vilje til å evaluere og forbedre en miljøvennlig kultur i hvert trinn av vår forretningspraksis er nøkkelen til vår utvikling av en robust og inkluderende grønn filosofi.

  Dette gjør at du kan stole på at at alle aspekter av design, produksjon og gjenvinningsprosesser knyttet til Samsungs skrivere oppfyller standarden til våre strenge kvalitetssertifiseringsprogram.

  Miljøfaktorer utgjør en integrert del av vår agende for produktkvalitet. Vår forpliktelse til å oppfylle anerkjente standarder sender et klart og utvetydig budskap til våre kunder og interessenter om at vi streber etter å overholde miljøvennlige produksjonsprosesser på alle nivåer.

  Leverandørnettsteder

  Vi samarbeider kun med leverandører av råvarer og deler som har bestått Eco-Partner-programmet. I tillegg samarbeider vi også med disse selskapene for å redusere mengden farlige stoffer i deler og disse råmaterialene, for å hjelpe dem med å opprette systemer for miljøvennlig håndtering.

  Kvalifisert sertifisering

  ISO 9001 Denne globalt anerkjente standarden for grønn kvalitetskontroll forbedrer effektiviteten, noe som resulterer i mindre avfall og økt produktivitet og service overfor våre kunder.

  ISO 14001 Dette er en forpliktelse til å overvåke og redusere vår påvirkning på miljøet. For å oppnå denne globale standarden har vi innført en systematisk tilnærming til å håndtere den virkningen vår virksomhet har på miljøet. Vi har lært hvordan vi kan bruke energi mer effektivt, og oppdaget hvordan vi kan minimere avfall og bli kvitt det mer effektivt. Med en åpen bedriftskultur har vi mulighet til å formidle denne miljøholdningen til våre kunder.

  OHSAS 18001 Helse og sikkerhetsstyringssystem for ansatte er vedtatt i hele vår virksomhet. Disse tre standardene viser en total satsning på kvalitet, miljøbevissthet, helse og sikkerhet i alle våre produksjonsprosesser. De forsikrer deg om at du investerer i produkter fra en leverandør som bryr seg om andres velferd, og som hjelper deg med å redusere ditt eget CO2-avtrykk ved å innføre en ytelse som er forankret i strenge miljøkrav.

 • Våre systemer for livssyklus og miljøvennlig design omfatter hele prosessen fra råvare til disposisjon.

  Vi har utviklet et program som gir kundene kontinuerlig støtte i kampen mot klimaendringer. Vi er faktisk er en industrileder når det gjelder å legge til nye miljøvennlige funksjoner og produksjonsprosesser til våre produkter. Fra energieffektiv design til brukervennlige enheter og gjenvinningsteknikker tar vi ansvar for hvert trinn av reisen.

  Vi introduserte Life Cycle Assessment (LCA) i designprosessen til våre laserskrivere i 1999. Med LCA kan vi analysere miljøpåvirkningen til produktene våre i alle ledd, fra utvikling, bruk og transport til avfallshåndtering og gjenvinning. Vår LCA forsikrer kundene våre om at vi har planlagt et miljøbevisst livsløp for våre skrivere fra første trinn i designprosessen til det aller siste.

  Funksjoner og fordeler

  NO-NOIS™-teknologi Vi setter alltid kundenes trygghet først når det kommer til våre produkter. Vår NO-NOIS™-teknologi garanterer redusert støyforurensning på arbeidsplassen.

  Pålitelige og effektive produkter Målet vårt er å redusere all energisløsing i våre produkter og minimere belastningen på miljøet. Fra produktets første planleggingsstadium søker vi å overholde relevante grønne standarder, inkludert US Energy Star, Kina Energy Mark og Korea Energy Mark. Som en følge av dette reduserer våre skrivere papiravfallet og har lang holdbarhet på toner. De gir en pålitelig maskinvareplattform som forlenger produktets levetid og reduserer IT-kostnadene. Samsungs e-standby-modus, som ble introdusert i 2006, reduserer strømforbruket til mindre enn 8 W for fargelaserskrivere og 3 W for monolaserskrivere.

  Ressurssparing Kompakte lettvektsprodukter bruker færre ressurser, både på produksjonsstadiet og ved enden av produktets livsløp. Høy energieffektivitet er en annen integrert designfunksjon, samt innebygd pålitelighet som forlenger produktets levetid og sparer kostnader til investeringer i IT-utstyr.

  Redusert standby strømforbruk Samsung har utviklet innovativ teknologi som reduserer strømforbruket i standby. Samsungs SMPS bruker inngangseffekt på mindre enn 1 W, mens andre skrivere krever 3-10 W. Dette gjør at du kan spare strøm.

  Fjerning av fargebakgrunn Samsungs funksjon Colour Background Removal reduserer tonerforbruket ved å fjerne uønskede bakgrunnsfarger fra et bilde. Når originalbildet inneholder en farget bakgrunn, oppdager og fjerner denne egenskapen den fargede bakgrunnen før du skriver ut bildet. Funksjonen lar deg tilpasse innstillingene for å oppnå de ønskede resultatene slik at du kan produsere renere kopier og samtidig spare tid og toner.

  Høyeffektiv skanner Vi har utviklet en LED-skannermodul som krever mindre enn ett sekund for å varme opp og som samtidig gir klarere definisjon enn eksisterende enheter med CCFL- eller XE-lampe. Og den inneholder ikke kvikksølv! Vi kan enkelt erstatte våre egne lamper med LED-modulen takket være den innebygde design som gjør at lyskilden kan endres når ny teknologi blir utviklet.

  AnyWeb utskriftsverktøy Med Samsungs utskriftsløsning AnyWeb kan du enkelt beskjære og skrive ut alle typer nettinnhold. Det lar deg også redigere og lagre det innholdet du samler inn. Med Samsung AnyWeb Print kan du skrive ut bare det du ønsker, og spare toner og papir.

  2012 BLI BUYERS LAB

  Med Easy-Eco Driver kan du forhåndsvise dokumentet nøyaktig før du skriver ut. Juster fargekvalitet og andre innstillinger for å møte dine behov og ditt budsjett, og fjern unødvendig tekst, bilder og andre elementer. Reduser antall bortkastede utskrifter og oppnå mer økonomiske og effektive utskrifter.

 • I 2004 skapte vi Eco Design System (EDS) for å evaluere og forbedre våre produkters miljøstandarder mer effektivt. Med dette systemet settes det mål for hver kategori helt fra den første produktutviklingsfasen. De blir fulgt opp av etterfølgende evalueringsprosesser som sikrer korrigeringer der det er nødvendig.

  I tillegg til å heve miljøkvaliteten på et produkt, åpenbarer EDS-systemet miljøegenskapene til et produkt overfor interessenter på en enkel måte. Systemet er koblet opp til vårt kvalitetssertifiseringssystem, og lar miljøfaktorer påvirke beslutninger om produktkvalitet.

  Funksjoner og fordeler

  Håndtering av farlig avfall Med miljøspørsmål øverst på dagsordenen velger vi å gjennomføre produksjonsprosessene for alle skriverforbruksvarer på en sikker og miljøvennlig måte, i samsvar med internasjonale sertifiseringsstandarder. For å beskytte våre kunder og miljøet overholder Samsungs forbruksvarer RoHS-forskriftene som inneholder restriksjoner for bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr. Disse tiltakene sikrer at du ikke blir utsatt for farlige stoffer ved bruk av våre produkter, og garanterer at ingen farlige stoffer kommer til å bli sluppet ut i miljøet når produktene kasseres.

  Innsamlings- og resirkuleringsprogram Alle våre produkter er i samsvar med EUs WEEE-direktiv fra 2003, som har som mål å redusere avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr. Ved alltid bestrebe bruk av plastdeler i produktene våre er Samsung i stand til å følge ISO 11469- og ISO 1043-standardene. Med 3500 deler som brukes under montering av en laserskriver, sørger vi for at 15 % av de som lages under produksjonsprosessen blir resirkulert.

  Driftssteder Vårt Eco Design System (EDS) gjør oss i stand til å utvikle mer miljøvennlige produkter. I tillegg gjennomfører vi alltid Life Cycle Assessment (LCA) for å analysere de miljømessige svakhetene til et produkt under prosjekteringsfasen.

  Vi lanserte vår Eco-Partner-program i 2004 for å hjelpe våre samarbeidspartnere med å finne miljøstyringssystemer som bidrar til å kontrollere bruken av helse-og miljøfarlige stoffer i alle deler og råvarer.

  Vi tilbyr produkttesting samt opplæring og konsultasjon av våre Eco-Partners, som kan bli sertifiserte for å vise at de har iverksatt tilstrekkelige rutiner og systemer for å kontrollere prosessene som brukes til å finne og produsere deler og råvarer.

 • Vi er forpliktet til å sørge for arbeidsplasser som er frie for forurensning. Vi konstruerer ufarlige produkter.

  Vi er forpliktet til å opprette trygge, forurensningfrie og miljøbevisste arbeidsplasser. Fra forebygging av brann og helse- og sikkerhetsopplæring, til konstant overvåking og forebygging av forurensning har vi en helt grønn tilnærming til den måten vi utvikler, designer, produserer, transporterer og til slutt avhender våre produkter.

  Denne forpliktelsen sikrer at våre egne arbeidsplasser og våre partneres er i samsvar med de høyest mulige miljøstandardene.

  Kvalifisert sertifisering

  ISO 9001 Denne globalt anerkjente standarden for grønn kvalitetskontroll forbedrer effektiviteten, noe som resulterer i mindre avfall og økt produktivitet og service overfor våre kunder.

  ISO 14001 Dette er en forpliktelse til å overvåke og redusere vår påvirkning på miljøet. For å oppnå denne globale standarden har vi innført en systematisk tilnærming til å håndtere den virkningen vår virksomhet har på miljøet. Vi har lært hvordan vi kan bruke energi mer effektivt, og oppdaget hvordan vi kan minimere avfall og bli kvitt det mer effektivt. Med en åpen bedriftskultur har vi mulighet til å formidle denne miljøholdningen til våre kunder.

  OHSAS 18001 Helse og sikkerhetsstyringssystem for ansatte er vedtatt i hele vår virksomhet. Disse tre standardene viser en total satsning på kvalitet, miljøbevissthet, helse og sikkerhet i alle våre produksjonsprosesser. De forsikrer deg om at du investerer i produkter fra en leverandør som bryr seg om andres velferd, og som hjelper deg med å redusere ditt eget CO2-avtrykk ved å innføre en ytelse som er forankret i strenge miljøkrav.