/

HAFIN2/EXP

HAFIN2/EXP

HAFIN2/EXP Rent drikkevann er en av livets enkle gleder og viktig for helsen, så det er avgjørende at du kan stole på kilden. Samsung-filteret er testet og sertifisert, og vil ikke bare redusere urenhetene, men levere et produkt som du kan stole på, dag ut, dag inn. Det er også et mer økonomisk og miljøvennlig valg. Så lev et sunnere liv og få renere vann hele tiden. 0 5 0 reviews

Ansvarlighet for resirkulering av batterier

 • Det europeiske direktivet for batterier og akkumulatorer har som formål å minimere skaden batteriene gjør på miljøet og oppmuntrer til gjenvinning av materialene de inneholder. I Storbritannia ble bestemmelsene om resirkulering av batterier og akkumulatorer (oppladbare batterier) introdusert i 2009. Bestemmelsene om batteriavfall har som formål å øke innsamlingen i Storbritannia betydelig og resirkulering av brukte bærbare batterier fra 3 % i 2007 til 25 % i 2012, og stige til minst 45 % i 2016.

 • Batterisymbolet på et produkt eller på pakningen indikerer at produktet ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. I stedet er det kundenes ansvar å avhende sine brukte batterier på et egnet oppsamlingspunkt slik at de kan resirkuleres. Separat oppsamling og resirkulering av batterier når de skal avhendes hjelper til å bevare naturressursene og sikre at de blir resirkulert på en måte som beskytter den menneskelige helse og miljøet. En omfattende liste over sentre for resirkulering av batterier kan du få fra: www.recycle-more.co.uk

 • Alle produkter fra Samsung som gjelder for batteri- direktivet samsvarer med kravene til batteri og akkumulatorer i Storbritannia. I henhold til nasjonal lov, er SAMSUNG Electronics (UK) Ltd medlem av et godkjent batteriprodusent-program. Dette programmet samler, behandler og avhender batteriene på Samsung sine vegne.

Egenskaper

Spar mer for deg selv og miljøet

Spar mer for deg selv og miljøet
Med frisksmakende filtrert vann rett for hånden kan du spare mer ved ikke å kjøpe flaskevann. Dessuten er du med til å redusere antallet plastflasker som tilsøler miljøet.

Sertifisert ytelse

Sertifisert ytelse
Samsung vannfilter er testet og sertifisert av NSF International, en ikke-kommersiell, ikke-offentlig organisasjon som arbeider for folkehelse, sikkerhet og miljøbeskyttelse. Organisasjonens sertifisering er anerkjent over hele verden som en garanti for sikkerhet.

Reduksjon av forurensende stoffer

Reduksjon av forurensende stoffer
Samsung vannfiltre, som kun inneholder karbonblokker av høy kvalitet, fjerner mer enn 99% av mange potensielt sett skadelige stoffer som kan finnes i vannet, som Klor brukes mye i vann som et rensemiddel, men det kan gi vannet både klorsmak og -lukt. Tungmetaller og kjemikalier som bly, asbest, benzen, kvikksølv og karbofuran er alle vanlige industrielle stoffer med høyt giftinnhold som kan infiltrere vannkilder og utgjøre en helsetrussel. Mikrobielle cyster av f.eks. parasitten cryptosporidium er vanlige i innsjøer og elver. Den har høy motstandskraft motstand mot klorin og kan oppholde seg lenge i vannet.

Filterlysindikator

Filterlysindikator
Filterlysindikatoren finner du i kjøleskapets digitale display. Når det er på tide å skifte filter, vil lyset endres til rødt. Du kan også benytte månedmerker (inkludert i hver filterpakke) på filteret som en påminnelse.
Friskt filtrert vann rett for hånden

Friskt filtrert vann rett for hånden

Når du kjøper SAMSUNG Side by Side eller French Door-kjøleskap med is- og vanndispenser, kommer det med vannfiltersystem. Enten det er plassert utenpå eller inni kjøleskapet, så garanterer filteret renere vann. Få friskt filtrert vann direkte fra Samsung-kjøleskapets dispenser.

Samsung originaldeler

Samsung originaldeler
Kjøp kun Samsungs originale vannfiltre for autentisiteten og garantert ytelse. Vær forsiktig når det gjelder andre merker eller kopier med lavere priser som påstår de er kompatible med Samsungs filtre. Kun Samsung originalfiltre kan garantere kvaliteten i Samsungs kjøleskap.

TEKNISK SPES.

Kapasitet

 • Kapasitet

  1100 liter

Fysiske spesifikasjoner

 • Mått

  Ø 7,2 X 14,2 cm

 • Vikt

  0,266 kg

VIS FLERE SPESIFIKASJONERUtvid

Paneltype

 • Paneltype

  Intern

For Use in System Model No.

 • For Use in System Model No.

  RSG5PURS1/XEE, RSG5PUBP1/XEE, RSG5UURS1/XEE

Replacement Cartridge Code

 • Replacement Cartridge Code

  DA29-00003G (Erstatter den eldre modellen DA29-00003B og er også kompatibel)

Sertifisering

 • Sertifisering

  NSF 42 for reduksjon av klorinlukt og -smak NSF 53 for cyster, turbiditet, bly, asbest, benzene, karbofuran, p-dichlorobenzene og kvikksølv

Installasjon

 • Installasjon

  Roter 90°

OMTALER

Tilsvarende produkter
 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING