/

Toneroppsamlingsbeholder CLP-W300A

CLP-W300A

Toneroppsamlingsbeholder CLP-W300A 0 5 0 reviews

Ansvarlighet for resirkulering av batterier

 • Det europeiske direktivet for batterier og akkumulatorer har som formål å minimere skaden batteriene gjør på miljøet og oppmuntrer til gjenvinning av materialene de inneholder. I Storbritannia ble bestemmelsene om resirkulering av batterier og akkumulatorer (oppladbare batterier) introdusert i 2009. Bestemmelsene om batteriavfall har som formål å øke innsamlingen i Storbritannia betydelig og resirkulering av brukte bærbare batterier fra 3 % i 2007 til 25 % i 2012, og stige til minst 45 % i 2016.

 • Batterisymbolet på et produkt eller på pakningen indikerer at produktet ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. I stedet er det kundenes ansvar å avhende sine brukte batterier på et egnet oppsamlingspunkt slik at de kan resirkuleres. Separat oppsamling og resirkulering av batterier når de skal avhendes hjelper til å bevare naturressursene og sikre at de blir resirkulert på en måte som beskytter den menneskelige helse og miljøet. En omfattende liste over sentre for resirkulering av batterier kan du få fra: www.recycle-more.co.uk

 • Alle produkter fra Samsung som gjelder for batteri- direktivet samsvarer med kravene til batteri og akkumulatorer i Storbritannia. I henhold til nasjonal lov, er SAMSUNG Electronics (UK) Ltd medlem av et godkjent batteriprodusent-program. Dette programmet samler, behandler og avhender batteriene på Samsung sine vegne.

Toneroppsamlingsbeholder CLP-W300A

Egenskaper

Pålitelig ytelse

SAMSUNG beholder for avfallstoner er laget for å være kompatibel med original Samsung-rekvisita for pålitelig ytelse. Optimal utskriftskvalitet er resultatet av Samsung-design og -originalforbruk.


∗ Funksjoner og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Enkel installasjon

Samsung beholdere for avfallstoner er laget med tanke på kundens komfort. Hver beholder for avfallstoner er enkel å installere og skifte ut.

TEKNISK SPES.

 • Beskrivelse

  SAMSUNG CLP-W300A Avfallsflaske

 • Oversikt og funksjoner

  Samsung avfallsbeholder for CLP-300-serien er laget for å sikre kvalitet og pålitelighet fra første til siste side. Periodisk utskifting av beholderen for avfallstoner sikrer pålitelig drift og skarpe, profesjonelle resultater hver gang.

 • Kompatibilitet

  SAMSUNG CLP-300, CLP-300N

 • Anslått kapasitet

  I/T

 • Kassettfarge

  I/T

 • Skriverteknologi

  Laser

OMTALER

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING