/

WMN2000B

WMN2000B

WMN2000B 0 5 0 reviews

Ansvarlighet for resirkulering av batterier

  • Det europeiske direktivet for batterier og akkumulatorer har som formål å minimere skaden batteriene gjør på miljøet og oppmuntrer til gjenvinning av materialene de inneholder. I Storbritannia ble bestemmelsene om resirkulering av batterier og akkumulatorer (oppladbare batterier) introdusert i 2009. Bestemmelsene om batteriavfall har som formål å øke innsamlingen i Storbritannia betydelig og resirkulering av brukte bærbare batterier fra 3 % i 2007 til 25 % i 2012, og stige til minst 45 % i 2016.

  • Batterisymbolet på et produkt eller på pakningen indikerer at produktet ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. I stedet er det kundenes ansvar å avhende sine brukte batterier på et egnet oppsamlingspunkt slik at de kan resirkuleres. Separat oppsamling og resirkulering av batterier når de skal avhendes hjelper til å bevare naturressursene og sikre at de blir resirkulert på en måte som beskytter den menneskelige helse og miljøet. En omfattende liste over sentre for resirkulering av batterier kan du få fra: www.recycle-more.co.uk

  • Alle produkter fra Samsung som gjelder for batteri- direktivet samsvarer med kravene til batteri og akkumulatorer i Storbritannia. I henhold til nasjonal lov, er SAMSUNG Electronics (UK) Ltd medlem av et godkjent batteriprodusent-program. Dette programmet samler, behandler og avhender batteriene på Samsung sine vegne.

Egenskaper

Flott, bilde-ramme design

Flott, bilde-ramme design
Nyskapende, bilderamme-design, og rask, en-persons installasjon gjør ultratynne WMN2000 til den perfekte partner til din Samsung TV. Ferdig montert stikker det bare 20 mm ut fra veggen, og forsterker inntrykket at TV virkelig er et vindu mot verden. Den lette, solide montering er egnet for mur og harde vegger, og fordi du bare trenger maksimalt to skruer, går monteringen ikke ut over innredningen din.
En perfekt match til din Samsung TV

En perfekt match til din Samsung TV

Det er ikke bare WMN2000s nyskapende, patentsøkte design som gjør det spesielt. Dette er den eneste veggmontering som er konstruert med tanke på din *Samsung TV. Den kompakte konstruksjonen og emballasjen forbruker langt mindre materiale enn et vanlig stativ eller brakett, og er mer miljøvennlig. Sikkerheten til TV-en er sikret – to solide ringer, med en sikker arbeidsbelastning på opptil 50 kg, sikrer at TV-en er klippefast på plass i år etter år. Kompatibel med 2011-modeller TV WMN2000A-LED D4000-serier og større 32 ~ 40 tommer WMN2000B-LED D4000-serier og større 46 ~ 60 tommer, PDP D6500-serier og større (51 tommer) WMN2000C-LED D4000-serier og større 60 tommer, PDP D6500-serier og større (59, 64 tommer) 

OMTALER

  • NEWEST
  • MOST HELPFUL
  • HIGHEST RATING
  • LOWEST RATING