Virtuelle situasjoner i trafikken lærer ungdommer betydningen av å holde øynene på veien.

Av Samsung Nordic 04.11.2016

360 Virtual Reality 360 Innovation

Virtuelle situasjoner i trafikken lærer ungdommer betydningen av å holde øynene på veien.

En sykkeltur kan få alvorlige konsekvenser, særlig hvis man sykler i trafikken. Ved hjelp av virtual reality (VR) får ungdommer i Nederland nå oppleve betydningen av trafikksikkerhet.

Samsung har alltid drevet innovasjonen innen digital og mobil teknologi. Å utvikle teknologi som faktisk gjør en forskjell samt å jobbe for et bedre samfunn har vært et uttalt mål helt fra starten. Dette er en av grunnene til at det nå satses stort på VR.

Forrige gang virtual reality var i vinden, på begynnelsen av 1990-tallet, var den riktignok virtuell, men ikke særlig virkelig. Nå er opplevelsen en helt annen, noe som har gitt et bredere bruksområde. Tidligere ble VR først og fremst forbundet med spill, men i dag kan den brukes både innen undervisnings- og helsesektoren. Siden lanseringen av Samsungs Gear VR er den blitt brukt til å gi oss innsyn i andre menneskers virkelighet, for eksempel hverdagen i en flyktningleir i Jordan og som digital svømmeskole for barn med vannskrekk.

Ytterligere et eksempel på hvordan VR kan brukes kommer nå fra Nederland, der Samsung i samarbeid med VR-studioet WeMakeVR og trafikksikkerhetsorganisasjonen VVN har utviklet appen og spillet “Beat the Street”.

Beat the street app

Spillet er utviklet med tanke på å lære ungdom over 13 år (som i dag er anbefalt minimumsalder for bruk av VR) om trafikksikkerhet og la dem oppleve hvor lett, og hvor fort, det kan skje ulykkerhvis man er uoppmerksom. . I Beat the Streets stilles deltakeren overfor en rekke utfordrende trafikksituasjoner og mer eller mindre vanskelige valg – hva gjør du for eksempel hvis telefonen ringer når du er ute og sykler og nærmer deg et kryss?

Selv om dette spillet kun finnes i Nederland, gir det en pekepinn på hvordan fremtidens trafikkundervisning – både i grunnskoler og ved kjøreskoler – kanskje vil omfatte både teori og praksis i form av virtuell virkelighet.