Breaking Barriers – Hvordan kan vi øke unges innflytelse i en digital verden?

Av Samsung Nordic 29.06.2017

Social Innovation Samarbeid Social Innovation

Breaking Barriers

Samsung forsøker hele tiden å finne nye, innovative metoder for å bidra til en positiv samfunnsutvikling. I løpet av våren har vi startet et prosjekt sammen med forskningsinstituttet RISE Interactive der vi undersøker hvordan digitale verktøy kan øke unges innflytelse i samfunnet.

At unge opplever at de får være delaktige i beslutninger som påvirker livene deres, er avgjørende for en langsiktig, sosialt bærekraftig situasjon. Til tross for dette opplever 8 av 10 unge at de har små eller ingen muligheter til å fremføre idéer til lokale beslutningstakere1, selv om nesten halvparten er interessert i å påvirke saker som angår dem. Ifølge SB Insight2 skiller samfunnsengasjementet blant unge seg fra tidligere generasjoner først og fremst når det gjelder miljø og menneskerettigheter. Unge i dag er mer engasjerte i saker som handler om planeten vår og om likestilling – men opplever altså i stor grad at de mangler innflytelse.

Unges drivkraft, skaperglede og kreativitet er noe som inspirerer oss i Samsung til å aldri gi opp når noe virker umulig. Derfor er vi spesielt interessert i å finne ut hva som begrenser unge personer i samfunnet – og om digitale innovasjoner kan bli et verktøy for å skape økt innflytelse. Med dette som utgangspunkt har vi startet prosjektet Breaking Barriers i samarbeid med forskningsinstituttet RISE Interactive. Sammen med en rekke samarbeidsorganisasjoner skal vi i løpet av sommeren og høsten utforske hvordan unge tenker når det gjelder å bli hørt og kunne påvirke samfunnet.

Håpet vårt er at Breaking Barriers skal resultere i konkrete digitale verktøy for pedagoger, beslutningstakere og personer som i større grad vil involvere unge i sin virksomhet og sine beslutninger.

Du kan følge prosjektet her på bloggen, og hvis du har mulighet er du velkommen til seminaret vårt i Almedalen 3. juli der dette viktige temaet diskuteres videre av flere eksperter.


[1] ungidag.se – Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

[1] SB Insight, Millenials Generation Z & Hållbarhet (2017)