Dagens ungdom forberedes for morgendagens utfordringer

Av Samsung Nordic 18.05.2017

Social Innovation Social Innovation

gens ungdom forberedes for morgendagens utfordringer

For tre år siden utvidet Samsung i Europa satsingen på Corporate Citizenship – et prosjekt for å skape et bedre samfunn. Målet var blant annet å inspirere ungdom til å bli morgendagens gründere.

Bakgrunnen for Samsungs Corporate Citizenship-arbeid er et ønske om å takle regionale problemer gjennom bruk av relevante, lokaltilpassede tekniske løsninger. Når teknologi brukes på riktig måte, har den en unik evne til å være en positiv kraft i samfunnet. Nedenfor følger et par eksempler på noen av alle de vellykkede prosjektene som er igangsatt rundt omkring i Europa de siste årene.

Franske apper og programmering i Polen

Samsung Campus i Frankrike er et toårig, kostnadsfritt kurs som er åpent for alle mellom 18 og 25 år som er interessert i teknologi, men ikke har hatt mulighet til å utvikle seg like mye som de hadde ønsket. Kurset omfatter programmering av både apper og hjemmesider, og målet er at deltakerne skal utvikle ferdigheter som vil bli etterspurt i fremtiden. Også i Polen har Samsung satset stort på å lære så vel lærere som elever å programmere. Coding Masters og Coding Masters Junior har utdannet over 3000 lærere, som i sin tur har hjulpet 100 000 skoleungdommer med å utvikle sine digitale ferdigheter.

Virtuelt er brennaktuelt i Tyskland og Nederland

I Tyskland arrangerte Samsung og et bokforlag en workshop der utviklere og representanter for ulike læresteder drøftet hvordan VR-teknologi kan integreres i klasserommet som en del av opplæringen. Det ble utarbeidet en rekke forslag til apper og løsninger, og deretter ble det plukket ut ett bidrag. Vinnerbidraget ble den første VR-applikasjonen spesielt utviklet med tanke på å skape ny og engasjerende klasseromsundervisning. I nabolandet Nederland fikk ungdommer bruke Samsung Gear VR og lære hva som kan skje hvis man er uoppmerksom i trafikken.

Felles satsing mot netthat

I Italia har Samsung i samarbeid med politiet og foreldreorganisasjonen Moige lansert prosjektet “OFF4ADAY”. Sentralt i kampanjen er en hjelpechat der ungdom som utsettes for netthat, kan få støtte. På samme måte som i mange andre land er netthat et økende problem i Italia, der man regner med at rundt en tredjedel av alle tenåringer har blitt rammet. Siden lanseringen har mer enn 2000 ungdommer fått hjelp gjennom OFF4ADAY, og mange skoler har nå begynt å prioritere arbeidet mot mobbing, hat og trusler på nettet.