Internet of Things kan bidra til å løse samfunnsmessige utfordringer

Av Samsung Nordic 13.10.2016

Social Innovation Social Innovation Teknologi Fornybar energi

IoT, Veenat, Fremtid, Eco, system, SMART,

Gjennombruddet for "Tingenes Internett" eller Internet of Things, det vil si smarte og oppkoblede enheter som kan kommunisere med hverandre og muliggjør tjenester som for bare få år siden virket umuliger et fakum.

Et eksempel er kjøleskapet som kan varsle oss når det er på tide å kjøpe melk, og til og med sende en bestilling til butikken! Men det stopper selvfølgelig ikke med kjøleskap...

For å gjøre det enklere for utviklere, har Samsung utviklet ARTIK (selges ikke i Europa), en åpen plattform som gjør det mulig å koble opp alt fra bærbare enheter som klokker og sensorer (såkalte "wearables») til hvitevarer i hjemmet. Dette gjør at vi kan få nøyaktige data i sanntid, om hvor vi for eksempel beveger oss, eller hvor mye vann vi forbruker når vi vasker.

Oppkoblet landbruk

Nettopp vannforbruk er et område der Internet of Things kan utgjøre en stor forskjell. Dyrking står for 70 % av verdens vannforbruk, og å finne nye løsninger for å redusere bruken, er avgjørende for å oppnå et bærekraftig landbruk. Å få et oppkoblet digitalt landbruk, med sikte på å redusere vannforbruket, er en interessant mulighet.

I California, der risikoen for tørke alltid har vært stor, arrangerte Samsung en såkalt Hackathon å finne nye måter å redusere forbruket på. Utfordringen besto av å bruke ARTIK til å komme opp med løsninger som kan redusere virkningene av en langvarig tørke. En rekke løsninger ble utviklet, som systemet EDDI, som elektronisk fjerner salt fra vannet.

En annen nyskapning som også er basert på ARTIK er Weenat, som er trådløse sensorer plassert i jorda, og som i sanntid kan gi informasjon om når det er nødvendig å vanne og hvor mye. Dette betyr at bønder ikke trenger å bruke mer vann enn nødvendig, og at de kan redusere forbruket.

Så langt har vi bare sett begynnelsen på hvordan Internet of Things kan komme til å utgjøre en forskjell. Håpet er at vi etter hvert vil kunne redusere mange av problemene som bl.a. skyldes giftige utslipp, vannmangel, livsstilssykdommer og bilkøer.