Møt Vertical

Av Samsung Nordic 15.09.2017

Social Innovation Helse Samarbeid

Vertical

Fremtidens forebyggende helsetjenester er en viktig faktor for samfunnet og oss som er en del av det. Digitaliseringen og mobile løsninger skaper nye muligheter for å forebygge uhelse og bidra til bedre pleie. Sammen med akseleratoren Vertical og deres startups, bidrar Samsung til økt kunnskap og innovasjon i helsesektoren.

1. Hvordan startet Vertical?
Vi så mange lovende, innovative selskaper som jobbet med helse på ulike måter. Og vi så også at de ofte hadde problemer med å ta det siste steget ut på markedet. Dermed oppsto idéen om Vertical som ble grunnlagt i 2015. Vi ville hjelpe nystartede selskaper med å raskere oppnå sitt fulle potensial.

2. Hvordan kan dere bidra i samfunnet, og hvordan ser fremtidsdrømmen ut?
Ved å støtte entreprenører og hjelpe dem med å utvikles, er vi overbevist om at vi kan hjelpe til med å øke kvaliteten på helsetjenester generelt og gjøre disse tilgjengelige for så mange som mulig.

3. Fortell om samarbeidet med Samsung!
Å samarbeide med Samsung har gitt oss en unik mulighet til å hjelpe entreprenører og startups med alt fra kunnskap om markedet til den nyeste teknikken. Sammen med Samsung jobber vi aktivt for å hjelpe entreprenører i helse og velferd for å ta sine produkter til markedet.

4. Hvordan tror dere at den digitale utviklingen kan bidra til å skape en mer bærekraftig verden og et bedre liv for mennesker?
Den raske tekniske utviklingen og digitaliseringen kommer til å innebære at flere får tilgang til gode helsetjenester og god helse. Vi kommer til å få mer kunnskap og raskere informasjon om vår egen helse, noe som betyr at det forhåpentligvis kommer til å være enklere å forebygge uhelse.

5. Hvor befinner Vertical seg om 5 år?
Ved hjelp av ny teknikk kommer helsevesenet til å bli betydelig mer mobilt, og det kommer til å være større fokus på preventive innsatser for å forhindre sykdom, noe vi kommer til å fortsette å jobbe med i tiden fremover.

Les mer om Vertical her www.vertical.vc