Møt Me & MyCity

Av Samsung Nordic 12.09.2017

Social Innovation Samarbeid Entrepreneurship

Me & MyCity

Ved å investere i fremtidens generasjoner, investerer vi også i morgendagens entreprenører. Me & MyCity er et samarbeid som gjør det mulig for skoleelever å teste livet som samfunnsborger, forretningsperson, entreprenør og forbruker – alt i et simulert minisamfunn.

1. Hvordan startet Me & MyCity?
Vi har jobbet i flere tiår med å formidle verdifull arbeidserfaring til barn og unge. Sammen med engasjerte lærere har vi bygget opp et unikt og inspirerende læringsmiljø for elever.

2. Hvordan kan dere bidra i samfunnet, og hvordan ser fremtidsdrømmen ut?
Vi formidler positive opplevelser fra arbeidslivet, samfunnslivet og entreprenørtilværelsen til elever. Drømmen vår er at alle barn skal få selvtillit nok til å bli aktive samfunnsborgere etter at de har deltatt i Me & MyCity.

3. Fortell om samarbeidet med Samsung.
Samsung har gjort det mulig for oss å bruke den nyeste teknikken og digitale verktøy i Me & MyCity. I tillegg til å bidra med produkter i verdensklasse har Samsung hjulpet oss med å utvikle konseptet vårt og bygge opp et stort nettverk.

4. Hvordan tror dere at den digitale utviklingen kan bidra til å skape en mer bærekraftig verden og et bedre liv for mennesker?
Me & MyCity er et simulert minisamfunn. For oss er digitaliseringen noe som både kan forene mennesker og som kommer til å kunne løse flere store globale utfordringer.

5. Hvor befinner Me & My City seg om 5 år?
Vi vil nå ut til alle finske skolebarn og i tillegg lansere konseptet vårt i utlandet. Det finnes et universelt behov for å forberede barn og ungdom på arbeidslivet og hvordan samfunnet fungerer.

Les mer om Me & My City her: https://yrityskyla.fi/en/