Hos Samsung Media Innovation Lab for Education (SMILE) møtes ny teknikk og nye innovatører

Av Samsung Nordic 18.05.2017

Social Innovation Social Innovation

Hos Samsung Media Innovation Lab for Education (SMILE) møtes ny teknikk og nye innovatører.

Samsung har alltid jobbet for å utvikle produkter og tjenester som gjør at menneskeheten kan utvikle seg og som kan brukes til å bygge et bedre og mer inkluderende samfunn. Derfor har det alltid vært naturlig å satse på ungdom og neste generasjon gründere.

Samsung Media Innovation Lab for Education, eller kort og godt SMILE, er et nytt, høyteknologisk laboratorium som er åpnet i samarbeid med Ålborg universitet i København. Målet er å gi studenter, lærere og forskere mulighet til å bruke Samsungs nyeste teknologi i sitt arbeid.

Samsung har samarbeidet med universiteter i mange år, og studentene har kunnet bruke Samsungs produkter i sine studier. Med satsingen på SMILE blir samarbeidet nå enda mer omfattende, noe lederen for Samsung Danmark, Claus Holm, er svært fornøyd med:

“Vi er utrolig glade for at samarbeidet med Ålborg universitet nå blir ytterligere styrket, slik at vi kan skape enda bedre forutsetninger for flere banebrytende innovasjoner med teknologi som VR, Augmented Reality og 360-gradersfilm”. 

Bild2

Foto: Anders Nissen

Også Corporate Citizenship Officer Elin Wallberg i Samsung er entusiastisk og håper at studentene og forskerne skal komme med nye ideer til hvordan produkter og teknologi kan brukes i samfunnsnyttig øyemed. 

“Vi gleder oss til å se hvordan studentene kan utvikle nye og interessante løsninger på områder som utdanning, helse og miljø – som kan bidra til en bedre verden for oss alle”.

For å vise potensialet ved SMILE ble satsingen lansert med en stor utstilling der studenter og forskere kunne vise fram  spennende løsninger som de hadde utviklet ved hjelp av ny teknologi, blant annet innen kunst, utdanning og trening.