Women in Tech – en dag som skal inspirere kvinner til å innta den spennende teknologibransjen

Av Samsung Nordic 22.03.2017

Social Innovation

Hvert år arrangeres “Women in Tech” på den internasjonale kvinnedagen 8. mars. En dag viet kvinner i teknologibransjen og som skal oppmuntre kvinner til å velge denne spennende industrien, som vil forme morgendagens samfunn.

Hvert år arrangeres “Women in Tech” på den internasjonale kvinnedagen 8. mars. En dag viet kvinner i teknologibransjen og som skal oppmuntre kvinner til å velge denne spennende industrien, som vil forme morgendagens samfunn. Samsung samarbeider med Women in Tech som en del av arbeidet med digital inkludering, der mangfold og det å bidra til teknologisk utvikling som gagner alle i samfunnet utgjør en viktig del.

Et forbilde og en kvinnelig leder som har inspirert Samsung, er Henrietta Kekäläinen, som grunnla Mehackit og nå ønsker å oppmuntre flere til å være med og påvirke samfunnet gjennom teknologi.

– Jeg var veldig frustrert over at jeg lærte meg programmering og teknologi såpass sent i livet – det føltes som om verden hadde holdt dette skjult for meg, sier Henrietta.

Henrietta Kekäläinen

Mehackit er en gründerbedrift  som jobber med å undervise elever i videregående skole i kreativ teknologi og programmering. Ideen til Mehackit kom da Henrietta bygde et diskolys sammen med ung slektning og innså at “hvordan skal barn kunne lære om teknologi hvis ingen viser dem hvordan det fungerer?”

Gjennom Mehackit har Henrietta arrangert kurs ved 70 skoler over hele Norden, i Finland, Sverige, Norge og i Storbritannia. Siden 2015 har de utdannet mer enn 100 lærere, og rundt 980 elever har deltatt på kurs i Creative Technology. Mehackit er nå i forhandlinger med flere internasjonale skoler. Som hovedsamarbeidspartner for Mehackit i Norden har Samsung vært med helt fra starten. Corporate Citizenship Officer Elin Wallberg i Samsung forteller mer:

– Henrietta og Mehackit er fantastiske! Vi er utrolig stolte over å ha vært med fra starten og støttet dem i dette spennende og viktige arbeidet, og sett dem vokse til den suksessfulle  organisasjonen de er i dag. Vårt arbeid i Samsung handler om å bryte barrierer, å føre mennesker nærmere hverandre og bidra til samfunnsutviklingen. I et samfunn der stadig mer styres av den digitale utviklingen er det helt avgjørende å rette oppmerksomheten mot og gjøre det mulig for flere kvinner som Henrietta å innta ledende roller i bransjen.

Henrietta Kekäläinen starter nå sitt tredje selskap, og forteller mer om sitt syn på situasjonen i dag og fremtidsutsiktene for kvinner i bransjen:

– I dag jobber flere unge kvinner med teknologi, men vi har et skrikende behov for flere forbilder, mentorer og verktøy. Det handler ikke bare om å vekke interessen hos flere unge kvinner, men også å få dem til å innse at alle unge mennesker, kvinner og menn og uavhengig av kulturell bakgrunn, kan forme og påvirke utviklingen av teknologibransjen. Teknologi skaper vår verden, og vi trenger et større mangfold av personer som forstår teknologi og kan bruke den på en meningsfull måte.

Se intervjuet der Henrietta Kekäläinen forteller om Mehackit:

Les mer om Women in Tech.