Som en del av det kontinuerlige miljøarbeidet slukker Samsungkontor lyset for å ta del i Earth Hour.

Av Samsung Nordic 25.03.2017

Sustainability Sustainability Teknologi Miljø

Earth Hour, 60,+, Samsung, save, energy, el, 2017, 25 mars, Sverige

Helt siden starten har Samsung sett på teknologi og innovasjon som metoder for samfunnsutvikling. Teknikk kan nemlig bryte ned barrierer og utfordre gamle sannheter. Men den 25. mars håper vi hos Samsung på at så mye som mulig av teknikken kommer til å være avslått i en time. Tiden er nemlig kommet for Earth Hour 2017.

Nå er det ti år siden den første Earth Hour ble markert i Australia. Da, som nå, var det Verdens Naturfond WWF som sto bak bevegelsen for å sette søkelyset på klimaendringene. Siden den gang har markeringen  vokst, og nå er Earth Hour etablert så godt som over hele verden. I fjor deltok 178 land og nesten en milliard mennesker ifølge WWF

Hos Samsung har arbeidet med å bygge en bærekraftig fremtid og minimere miljøpåvirkningen høy prioritet. Et viktig steg er å gjøre alle produkter så energieffektive som mulig ved å minske energiforbruket uten å påvirke funksjonaliteten. Et eksempel på dette er at forbrukere kan velge produkter med høy energieffektivitet i samsvar med EUs energimerking. I 2020 skal også klimaavtrykket ha minsket med 70 prosent sammenlignet med i 2008. For at det skal være mulig å sammenligne fra år til år, måler Samsung mengden karbondiksid som slippes ut under produksjonen og setter dette i forhold til det totale salget.

"Verdens ledere ble enige om ambisiøse klimamål i Paris i desember 2015. Bedriftene kan bidra til disse, og Samsung jobber aktivt for å oppnå målet med å minske karbondioksidutslippene med fokus på produksjonen", sier Annachiara Torciano som jobber med bærekraft på Samsung. Dette arbeidet pågår kontinuerlig og er viktigere enn noensinne.

Derfor velger også Samsung å delta i verdens største miljømarkering. Samsungkontor over hele verden kommer til å slå av lyset i 1 time i forbindelse med Earth Hour. I tillegg donerer Samsung 1500 soldrevne LED-lykter til en landsby i Indonesia der det er behov for energieffektiv belysning.

Her kan du lese mer om miljøarbeidet vårt.

Les mer om WWF og Earth Hour her.