Hva er bærekraft for Samsung?

Av Samsung Nordic 07.09.2017

Sustainability Sustainability

Hva er bærekraft for Samsung?

Åpenhet og transparens blir stadig viktigere for menneskers holdning til varemerker. Det nytter ikke lenger å si én ting og deretter gjøre en helt annen. Det forventes at alle bidrar til samfunnet, og det gjelder i aller høyeste grad store selskaper som Samsung.

image1.jpg

Daglig pågår det et globalt arbeid med å skape et Samsung som er bra for så vel menneske som miljø. En som vet mer om dette er Annachiara Torciano, Corporate Affairs and Sustainability Manager i Samsung.

Hva innebærer det å være et bærekraftig teknologiselskap?
For et varemerke som Samsung vil forventningen alltid være at det står for en ansvarsfull forretningsvirksomhet. Samsungs visjon er å gjøre hverdagen bedre for mennesker gjennom innovasjon og teknologi. Like viktig er det å jobbe for å oppnå en bærekraftig fremtid – på alle plan. Det betyr å ta ansvar for måten produkter produseres på, men også for hvordan de brukes og påvirker samfunnet.

Hva kreves for å innfri forventningene fra omverdenen?
Bare å følge gjeldende lover og regler er ikke alltid tilstrekkelig for å drive en ansvarsfull virksomhet. Et område der det forventes at vi gjør en stor innsats er klimapåvirkning. Vårt mål er at vi innen 2020 skal ha redusert kulldioksidutslippene med 70 % sammenlignet med 2008. I 2015 hadde vi nådd 49 %.

På hvilken måte kan selskapets interne krav skille seg fra lovene og reglene som gjelder for eksempel på området arbeidsmiljø?
Vi har spesielt strenge krav til et trygt og sunt arbeidsmiljø for samtlige medarbeidere. Alle fabrikker skal være sikre for de ansatte, og målsettingen er veldig enkel – det skal ikke skje noen arbeidsulykker!

Hvordan kan dere vite at en leverandør oppfyller de strenge kravene?
Vi har blant annet utarbeidet et sett med atferdsregler som alle som samarbeider med oss, må følge. I disse inngår blant annet omfattende kontroller, opplæring og oppfølging. Nylig ble den også utvidet for å gi et enda bedre vern for arbeidskraft med innvandrerbakgrunn ved alle underleverandørers – og våre egne - fabrikker.

Hvordan påvirker dette forretningsvirksomheten?
Vi tror at det både styrker  oss og bidrar til å heve standarden i hele bransjen. For å kunne drive en ansvarsfull virksomhet må vi hele tiden være på tå hev. Det gjør oss blant annet mer risikobevisste, samtidig som vi kan se at det gagner både salget og varemerket. Vi vet at verden står overfor store utfordringer når det gjelder bærekraftig utvikling. I fremtiden vil så vel kunder som medarbeidere ha enda større forventninger til oss som selskap. Det krever kontinuerlig innsats.

Les mer og last ned Samsungs bærekraftrapport her.