Kode, Koding, Samsung, Android, Micro:bit, IoT
Social Innovation

Flere og flere ting styres i dag helt eller delvis av kode og programvare. Dette gjelder så vel Smart Tven og bilen, til brødristeren og vannkokeren.

06.10.2016