De senere årene har miljøbevisstheten fått gjennomslag på bred front, noe som gir håp om at vi kan finne en mer bærekraftig måte å leve på. Det merkes også i den globale økonomien, der omstillingen til en “sirkulær økonomi” har begynt på mange områder.
Sustainability

De senere årene har miljøbevisstheten fått gjennomslag på bred front, noe som gir håp om at vi kan finne en mer bærekraftig måte å leve på. Det merkes også i den globale økonomien, der omstillingen til en “sirkulær økonomi” har begynt på mange områder.

09.09.2017

Earth Hour, 60,+, Samsung, save, energy, el, 2017, 25 mars, Sverige
Sustainability

Helt siden starten har Samsung sett på teknologi og innovasjon som metoder for samfunnsutvikling. Teknikk kan nemlig bryte ned barrierer og utfordre gamle sannheter. Men den 25. mars håper vi hos Samsung på at så mye som mulig av teknikken kommer til å være avslått i en time. Tiden er nemlig kommet for Earth Hour 2017.

25.03.2017

Hva er bærekraft for Samsung?
Sustainability

Åpenhet og transparens blir stadig viktigere for menneskers holdning til varemerker. Det nytter ikke lenger å si én ting og deretter gjøre en helt annen. Det forventes at alle bidrar til samfunnet, og det gjelder i aller høyeste grad store selskaper som Samsung.

07.09.2017

Innovasjon, Blogg, Samsung, Norge
Social Innovation

Samsung er et av verdens største teknologiselskaper. Selskapet ønsker imidlertid å utvikle mer enn bare produkter. Elin Wallberg er Corporate Citizenship Officer i Samsung og ansvarlig for sosial innovasjon innen utdanning, helse- og friskvern samt bærekraft.

14.10.2016

tekniska , Museet, Barn,
Sustainability

Etterhvert som verden blir stadig mer oppkoblet, blir betydningen av å forstå den digitale teknologien og elektronikk også stadig viktigere.

07.10.2016

Solenergi, Skole, Skoler, Samsung, Teknologi, Ny, Nytt
Sustainability

Samsung har i mange år vært med på å utvikle mobile skoler og klasserom på steder i verden der barn ikke har hatt mulighet til kvalitetsutdanning. Hittil er det åpnet mer enn 1000 Smart Schools rundt omkring i verden.

05.10.2016

Svanen, TV, på, Hotell, Hotel, Miljø, Bærekraftig,
Sustainability

Svanen er den første miljømerkingen i verden som begrenser utslippet av drivhusgasser ved produksjon av TV-apparater og PC-er.

01.10.2016