Globalne zakupy

Poszukujemy potencjalnych dostawców, którzy wraz z Samsung Electronics chcą wyznaczać standardy nowatorskich rozwiązań

Samsung Electronics – światowej klasy lider technologii cyfrowych – wkracza w nową erę rozwoju produktu, kultury korporacyjnej i wkładu wnoszonego na rzecz globalnego społeczeństwa.
Aby osiągnąć nasze cele, doceniamy ważność budowania wzajemnych relacji, ciesząc się pełnym wsparciem od najlepszych dostawców.

Samsung Electronics poszukuje potencjalnych, najlepszych partnerów, mogących zaoferować innowacyjne i wyróżniające się technologie w celu nawiązania współpracy i stwarzania nowych możliwości biznesowych.
Wraz z naszymi dostawcami będziemy wspólnie pracować, mając jeden cel – osiągnięcie pozycji numer 1 na świecie.

Jeśli chcesz zostać partnerem Samsung Electronics, kliknij TUTAJ.
Razem stworzymy cyfrową przyszłość!

Diagram przedstawiający zasady, na których opiera się filozofia zakupów firmy Samsung: otwartość, uczciwość i sprawiedliwość

Kodeks etycznych zakupów

My, kupcy Samsung Electronics, dostrzegamy i akceptujemy naszą kluczową rolę w podnoszeniu wartości na rzecz naszych klientów.

W trakcie podejmowanych przez nas działań będziemy współpracować z dostawcami, przestrzegając zasad uczciwości i rzetelności, w celu zapewnienia obustronnego wzrostu i rozwoju. Będziemy również ze zrozumieniem przestrzegać przepisów, regulacji i kodeksów obowiązujących w ramach prowadzenia działalności biznesowej.

Symbol zakupów

Emblemat handlowy Samsung — „Wola zwycięstwa”

Samsung Electronics i jego dostawcy podejmą współpracę w celu osiągnięcia najlepszych wyników w skali światowej, kierując się zasadą „win-win” opartą na współistnieniu i obustronnych korzyściach na rzecz obu stron.