Raport roczny

Wierzymy, że wszyscy bierzemy udział w tworzeniu lepszego życia dla świata. Patrzymy zarówno w przeszłość, jak i w przyszłość, aby znaleźć inspirację dla teraźniejszości. W firmie Samsung zawsze działamy na rzecz przyczynienia się do lepszej przyszłości, zarówno w zakresie technologii, jak i ludzkości.* W 2016 r. raport roczny został włączony do

* W 2016 r. raport roczny został włączony do Sustainability Report. Wszelkie informacje podawane dotychczas w sprawozdaniu rocznym — w tym opis działalności Samsung Electronics, sprawozdania finansowe firmy oraz dane na temat jej zaangażowania społecznego — można obecnie znaleźć we wspomnianym raporcie dotyczącym zrównoważonego rozwoju.  

Pobierz raport roczny

Raport roczny Samsung 2014

1.7 MB PDF Pobierz

Raport roczny Samsung 2013

2.3 MB PDF Pobierz

Raport roczny 2012

2.7 MB PDF Pobierz

Raport roczny Samsung 2011

1.6 MB PDF Pobierz

Raport roczny Samsung 2010

1.5 MB PDF Pobierz

Raport roczny Samsung 2009

1.7 MB PDF Pobierz

Raport roczny Samsung 2008

2.6 MB PDF Pobierz

Raport roczny Samsung 2007

4.4 MB PDF Pobierz

Raport roczny Samsung 2006

3.6 MB PDF Pobierz

Raport roczny Samsung 2005

2.8 MB PDF Pobierz

Raport roczny Samsung 2004

2.1 MB PDF Pobierz

Raport roczny Samsung 2003

2.6 MB PDF Pobierz

Raport roczny Samsung 2002

3.3 MB PDF Pobierz

Raport roczny Samsung 2001

2.9 MB PDF Pobierz

Raport roczny Samsung 2000

1.6 MB PDF Pobierz

Raport roczny Samsung 1999

1.3 MB PDF Pobierz

Raport roczny Samsung 1998

1.3 MB PDF Pobierz