Zaangażowanie społeczne

Oświata

Edukacja dla lepszego jutra.

Budujemy mosty

Zapewnienie dostępu do inteligentnych sposobów uczenia się może prowadzić do uzyskiwania lepszych wyników przez uczniów oraz pozwala zniwelować różnice w znajomości cyfrowych technologii.

Kształtujemy przyszłość

Uczniowie korzystający z inteligentnych narzędzi edukacyjnych i szkoleń zawodowych mają zapewniony lepszy start w przyszłość.

Inteligentna edukacja

Firma Samsung zapewnia uczniom dostęp do inteligentnych narzędzi edukacyjnych.