Zaangażowanie społeczne

Środowisko

Firma Samsung działa w sposób odpowiedzialny środowiskowo, podejmując inicjatywy na rzecz społeczności globalnej.

Odpowiedzialny łańcuch dostaw i cykl życia produktu

Firma Samsung z dumą stosuje rygorystyczne zasady i wyraźne wytyczne z zakresu ochrony środowiska, przy jednoczesnej regularnej ocenie partnerów dostarczających jej surowce pod kątem praktyk dotyczących BHP i ochrony środowiska.

Odpowiedzialna produkcja

Stosując przyjazne dla środowiska procesy i technologie, firma Samsung dzieli się swoją wizją ekologicznego zarządzania zarówno ze swoimi pracownikami, jak i z konsumentami.

Hope For Children Samsung CSR

Odpowiedzialne zarządzania
infrastrukturą

Firma Samsung chroni środowisko poprzez działania proekologiczne, mające na celu minimalizację zużycia energii i zmniejszenie emisji związków węgla.