Zaangażowanie społeczne w skali globalnej

Strategia związana z odpowiedzialnością społeczną w skali globalnej

Zrównoważony wzrost

 • - Zwiększenie ogółu inwestycji w zakresie programów zaangażowania społecznego
 • - Współpraca z lokalnymi rządami i organizacjami pozarządowymi
 • - Globalna koncentracja na głównych programach zaangażowania społecznego
 • Nowe możliwości nauki w celu
  podwyższenia poziomu edukacji

  Smart School

  Cel na lata 20132017

  Szkoły

  2 000

  Osiągnięto w 2013 r.

  Kraje
  72
  Ludzie
  212 000 +
  Szkoły
  383
  Kto

  6 – 16 lat, w niekorzystnej sytuacji

  Co

  Poprawa możliwości uczenia się i nauczania za sprawą technologii

  Gdzie

  Prowadzenie działań w biednych dzielnicach miast oraz na terenach wiejskich, brak cyfrowej infrastruktury edukacyjnej

  • - Oferowanie infrastruktury dla szkół, treści edukacyjnych lub rozwiązania Smart School
  • - Budowanie lub odnawianie szkół, tak aby stworzyć w nich infrastrukturę Smart School
  • - Oferta specjalna z zakresu informatyki Silver IT School dla szkół w krajach o wysokim dochodzie

  Solve for Tomorrow

  Osiągnięto w 2013 r.

  Kraje

  6
  USA, Chiny, Hongkong,
  Australia, Ukraina, Tajwan

  Ludzie

  29 000 +
  Kto

  Uczniowie i nauczyciele szkół średnich oraz wyższych, społeczność lokalna

  Co

  Konkurs na pomysł (praca pisemna i materiał wideo) dotyczący rozwiązywania problemów społecznych za pomocą STEM

  Gdzie

  Konkursy o zasięgu krajowym i globalnym

  • - Zainteresowanie uczniów angażowaniem się w działalność społeczną
  • - Wybór tematu w zależności od potrzeb danego kraju
 • Lepsza przyszłość dzięki szkoleniom zawodowym
  i kompleksowej infrastrukturze

  Tech Institute

  Cel na lata 20132017

  Instytut

  100

  Osiągnięto w 2013 r.

  Kraje
  26
  Ludzie
  7 400 +
  Instytut
  32
  Kto

  16 – 25 lat, niezatrudnieni

  Co

  Nauczanie informatyki i komunikacji w celu zwiększenia szans na rynku pracy

  Gdzie

  Regiony o dużym bezrobociu, uniwersytet techniczny

  • - Zapewnienie szkoleń z zakresu informatyki i oprogramowania dla krajów o wysokim dochodzie
  • - Zwiększenie możliwości zatrudnienia dzięki szkoleniu pracowników technicznych
  • - Oferta kompleksowych szkoleń zawodowych na wysokim poziomie
  • - Opracowywanie programów we współpracy z rządem lub organizacjami pozarządowymi

  Nanum Village

  Cel na lata 20132017

  Instytut

  100

  Osiągnięto w 2013 r.

  Kraje
  3
  Ludzie
  5 500 +
  Kto

  Społeczności słabo rozwinięte

  Co

  Spełnianie podstawowych potrzeb poprzez zapewnienie infrastruktury

  Gdzie

  Słabo rozwinięty region z ubogą infrastrukturą

  • - Wybór miejscowości partnerskiej w pobliżu jednego z naszych oddziałów
  • - Pomoc w zwalczaniu biedy oraz w samodzielnym rozwoju
  • - Działania prowadzone w połączeniu z programem wolontariatu pracowniczego
 • Zdrowsze życie dzięki nowym rozwiązaniom w służbie zdrowia

  Sono School

  Cel na lata 20132017

  Instytut

  100

  Osiągnięto w 2013 r.

  Kraje
  4
  Ludzie
  1 900 +
  Kto

  Lekarze w regionach znajdujących się w niekorzystnej sytuacji

  Co

  Dostarczenie sprzętu ultrasonograficznego i przeszkolenie operatorów

  Gdzie

  Region o słabo rozwiniętej infrastrukturze medycznej

  • - Oferowanie szkoleń dla personelu obsługującego sprzęt do usg
  • - Ograniczenie naszej roli do dostarczania sprzętu – obsługą i edukacją zajmie się partner lokalny

  Mobilny ośrodek zdrowia

  Cel na lata 20132017

  Instytut

  100

  Osiągnięto w 2013 r.

  Kraj
  1
  Ludzie
  11 000 +
  Kto

  Społeczności słabo rozwinięte

  Co

  Świadczenie mobilnych usług medycznych w celu zmniejszenia odsetka śmiertelności matek i noworodków

  Gdzie

  Region o słabo rozwiniętej infrastrukturze medycznej

  • - Zapewnienie podstawowej opieki medycznej w miejscach wykazujących braki w tym zakresie
  • - Bliska współpraca z rządem i lokalnymi szpitalami
  • - Potrzeba instalacji paneli słonecznych w regionach takich, jak Afryka