Co jest dla nas ważne


Aby uzyskać więcej informacji na temat regionalnych programów firmy Samsung, wybierz tutaj.      

Firma Samsung dąży do zwiększenia stopnia stosowania nowoczesnych technologii w oświacie, wykorzystując wiedzę i doświadczenie swoich pracowników do stymulowania rozwoju młodzieży na całym świecie.

Oświata

Firma Samsung zapewnia swoim pracownikom i członkom lokalnych społeczności środki umożliwiające im realizację własnych celów i poprawę jakości życia.

Zatrudnienie i działania na rzecz społeczeństwa

Firma Samsung działa w sposób odpowiedzialny środowiskowo, podejmując inicjatywy na rzecz społeczności globalnej.

Firma Samsung stara się odpowiadać na potrzebę wydłużenia oczekiwanej długości życia w dobrym zdrowiu poprzez konwergencję technologii informatycznych.

Służba zdrowia