Co roku Samsung Electronics opracowuje strategie i cele dotyczące eko-zarządzania. W sposób przejrzysty i szczegółowy omawiamy nasze inicjatywy w tej dziedzinie, obejmujące emisję gazów cieplarnianych, przyjazne dla środowiska informowanie o produkcie, proekologiczne działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu oraz programy komunikacji z interesariuszami. Oferujemy ponadto różnorodne kanały komunikacji, za pomocą których osoby zainteresowane mogą szybko znaleźć poszukiwane przez siebie informacje i z łatwością je zrozumieć. Poświęcona środowisku naturalnemu sekcja witryny Samsung.com to jeszcze jeden sposób, w jaki komunikujemy się z różnymi specjalistami na podstawie metodologii (materiality analysis), która określa priorytety związane ze środowiskiem naturalnym i zrównoważonym rozwojem.

Prowadzimy kampanie podkreślające znaczenie środowiska naturalnego

Od edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży po działania, w których uczestniczyć mogą konsumenci – Samsung Electronics prowadzi różnorodne proekologiczne kampanie, by zwiększyć społeczną świadomość znaczenia środowiska naturalnego oraz tworzyć szersze porozumienie.

Zielona Szkoła PlanetFirst stworzona została, by uświadomić dzieciom i młodzieży wagę i wartość środowiska naturalnego. Uczestnicy programu mogą w bardziej przystępny sposób zgłębiać kwestie ekologiczne, poznając teorie dotyczące nowej i odnawialnej energii oraz tworząc samozasilające latarki. Zielona Szkoła działa od 2015 roku, a doskonałość prowadzonych w niej zajęć została doceniona m.in. przez Ministerstwo Środowiska, które przyznało szkole certyfikację edukacyjną. W roku 2017 rozbudowaliśmy Zieloną Szkołę o program online, umożliwiający uczestnictwo większej liczbie uczniów.

Zdjęcie dzieci biorących udział w zajęciach Zielonej Szkoły PlanetFirst

Od 2015 roku organizujemy coroczny Climate Superstars Challenge, konkurs o tematyce związanej ze zmianami klimatu skierowany do młodzieży w Ameryce Północnej. Uczestnicy realizują proekologiczne misje, np. wizytują lokalne centrum recyklingu, oraz uczą się o znaczeniu produktów posiadających certyfikat Energy Star i recyklingu urządzeń elektronicznych. Przy okazji dowiadują się nie tylko o istotności środowiska naturalnego, ale również o konkretnych sposobach jego ochrony. Grupy, które uzyskały najlepsze wyniki, otrzymują nagrody, by zwiększyć jeszcze ich entuzjazm w kwestiach ekologii.

Zdjęcie młodzieży biorącej udział w Climate Superstars Challenge w Ameryce Północnej

W roku 2017, z okazji organizowanej przez WWF Godziny dla Ziemi (Earth Hour), Samsung Digital City (zakład Samsung Electronics w Suwonie) i 51 zależnych jednostek sprzedażowych na całym świecie wzięło udział w poprzedzającej to wydarzenie akcji „Turn Off Your Light“. Oszczędzone w ten sposób koszty elektryczności powiększone o wsparcie z funduszu na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu Samsung Electronics pozwoliły nam przekazać około 1400 ładowanych energią słoneczną lampionów LED rejonowi Indonezji borykającemu się z niedoborami prądu.

Zdjęcie koreańskiego zakładu biorącego udział w akcji „Turn Off Your Light“

Aktywnie angażujemy się w globalne inicjatywy

Na całym świecie powstają inicjatywy dążące do zrównoważonego rozwoju w czasach gwałtownych zmian, jakich doświadcza Ziemia i środowisko naturalne. Samsung Electronics wspiera takie działania i angażuje się w ochronę zróżnicowanych wartości, które pragną chronić. Oto niektóre inicjatywy, w których bierzemy udział:

 

Carbon Disclosure Project (CDP)
CDP zbiera i ujawnia dane dotyczące działań firm związanych ze zmianami klimatu. Za ujawnianie informacji o działaniach mających na celu zapobieganiu zmianom klimatycznym Samsung Electronics siedem lat z rzędu (od roku 2010 do 2016) uhonorowano najwyższą notą – Leadership A.

Responsible Business Alliance (RBA)
Jako członek RBA Samsung Electronics spełnia wymogi Kodeksu postępowania organizacji, jak również określone przez nią standardy dotyczące zarządzania obiektami i dostawcami w zakresie ekologii, BHP i pracowników. Wszyscy dostawcy współpracujący z Samsung Electronics regularnie monitorują swoje praktyki w myśl kryteriów RBA, by identyfikować problemy i im zaradzać.

Clean Energy Ministerial (CEM)
Jako sygnatariusz tego globalnego forum – którego celem jest promowanie polityk i umożliwianie działania się najlepszymi praktykami, by przyspieszyć ogólnoświatowe przejście na czystą energię – Samsung zobowiązał się do ograniczenia intensywności emisji gazów cieplarnianych (znormalizowanej pod względem sprzedaży) z naszych obiektów na całym świecie o 70% w stosunku do poziomu z roku 2008, jak również do utrzymania certyfikacji ISO 50001 we wszystkich swoich zakładach wytwórczych na świecie.


Ważny jest każdy głos, opowiadający się po stronie środowiska naturalnego.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub komentarze dotyczące działań ekologicznych Samsung Electronics, napisz do nas (eco.sec@samsung.com).

Zdjęcie smartfona Samsung Electronics w użyciu