Główny obraz reprezentujący stronę „Produkty przyjazne dla środowiska“

Nasze przyjazne dla środowiska produkty dbają o dobro planety

Główny obraz reprezentujący stronę „Produkty przyjazne dla środowiska“

Dla Samsung Electronics środowisko naturalne jest absolutnym priorytetem – od momentu rozpoczęcia planowania produktu aż po jego wprowadzenie na rynek. W ramach naszego przyjętego w roku 2004 ekologicznego procesu projektowania, zwanego Eco-design Process, dogłębnie analizujemy potencjalny wpływ produktu na środowisko. Robimy, co w naszej mocy, by nasze produkty były równie przyjazne dla naszej planety, co funkcjonalne – od oszczędzania zasobów i tworzenia nowych, innowacyjnych rozwiązań po gwarancję, że łatwo będzie poddać je recyklingowi, kiedy już zakończy się ich cykl życia. Dlatego właśnie na całym świecie nasze produkty są uznawane za przyjazne dla środowiska.

Wideo dotyczące przyjaznych dla środowiska produktów Samsung Electronics

KPI na rok 2020: Opracowywanie przyjaznych dla środowiska produktów

Opracowywanie produktów przyjaznych dla środowiska

Niniejsza infografika przedstawia KPI na rok 2020: Eko-zarządzanie. Ma ono na celu sprawienie, że ponad 90% opracowywanych produktów będzie przyjazne dla środowiska.

Zwiększenie efektywności energetycznej produktów

Ta infografika zawiera KPI na rok 2020: Eko-zarządzanie. Dążymy do tego, by oszczędności energii sięgały 65%.

W ramach Eco-design Process bierzemy pod uwagę wpływ produktu na środowisko naturalne począwszy od fazy projektowej

Eco-design Process jest w istocie przyjazną dla środowiska metodą oceny używaną w fazie planowania produktu. Na każdym etapie – od projektowania przez logistykę i dystrybucję po odbiór produktu, którego cykl życia się zakończył – dokładnie przyglądamy się wpływowi urządzenia na środowisko. W procesie tym identyfikujemy konkretne cechy produktu, które zbieżne są z proekologicznymi praktykami, takimi jak minimalne wykorzystanie zasobów podczas produkcji, eliminacja niepotrzebnych opakowań, sprawna dystrybucja oraz efektywny recykling produktów zużytych.
W przypadku lodówek Eco-design Process sprawił, że substancję uszkadzającą warstwę ozonową zastąpiliśmy przyjaznym dla środowiska czynnikiem chłodzącym. Poczyniliśmy też technologiczne udoskonalenia, wykorzystując kompresor minimalizujący utratę energii poprzez szybkie zapewnienie tylko takiej ilości schłodzonego powietrza, jaka potrzebna jest, by utrzymać świeżość żywności. To tylko dwa przykłady na to, jak Eco-design Process umożliwia Samsung Electronics oferowanie produktów, które jednocześnie są przyjazne dla środowiska i sprawiają, że życie staje się wygodniejsze.

Galaxy S8: Opracowany przy wykorzystaniu Eco-design Process

Najnowocześniejsze funkcje Galaxy S8 firmy Samsung zostały przyjęte z ogromnym entuzjazmem, innowacje te nie stanowiły jednak wyjątku, jeśli chodzi o rozwiązania proekologiczne. Podczas opracowywania Galaxy S8 nie satysfakcjonowało nas samo spełnienie standardów ochrony środowiska w każdym kraju, ale całościowo przeanalizowaliśmy potencjalny wpływ urządzenia na środowisko przy użyciu Eco-design Process. Efekt? Galaxy S8 i S8+ otrzymały najwyższą, złotą notę przyznaną za pośrednictwem uznanego amerykańskiego narzędzia do oceny środowiskowej produktów elektronicznych (Electronic Product Environmental Assessment Tool – EPEAT).

Rzecz dotyczy ekologicznego smartfona Galaxy S8. W środku znajduje się obraz przedstawiający przód i tył Galaxy S8. Obok wymieniono informacje na temat przyjaznej dla środowiska technologii. Poniżej szczegóły. Po pierwsze: wykorzystaliśmy plastik z recyklingu – 20% w obudowie ładowarki (PC) oraz 30% w konstrukcji wewnętrznej (PS+PET). Po drugie: 50% wagi pudełka, w którym umieszczany jest telefon, stanowi papier z recyklingu. Po trzecie: do drukowania używamy tuszu pochodzenia warzywnego, takiego jak pozbawiony rozpuszczalników olej z ziaren soi. Po czwarte: ograniczamy wykorzystanie substancji potencjalnie szkodliwych dla środowiska, np. PVC, antymonu czy bromowanych lub chlorowanych środków zmniejszających palność. Po piąte: zwiększyliśmy energooszczędność ładowarki: szybka ładowarka (5 V / 2 A, 9 V / 1,67 A) wykorzystująca 0,02 A w przypadku stanu uśpienia; efektywność energetyczna ładowarki wynosi 86%; w przypadku baterii 3500 mAh udostępniliśmy tryb ultra power-saving mode oraz technologię adaptive fast charging w celu zapewnienia niskiego zużycia energii. I w końcu po szóste: Galaxy S8 otrzymał certyfikaty potwierdzające jego ekologiczność, m.in. brytyjski Carbon Trust, rosyjski Vitality Leaf, brazylijski Sele Colibri, amerykańskie UL oraz EPEAT, jak również FSC.
Rzecz dotyczy ekologicznego smartfona Galaxy S8. W środku znajduje się obraz przedstawiający przód i tył Galaxy S8. Obok wymieniono informacje na temat przyjaznej dla środowiska technologii. Poniżej szczegóły. Po pierwsze: wykorzystaliśmy plastik z recyklingu – 20% w obudowie ładowarki (PC) oraz 30% w konstrukcji wewnętrznej (PS+PET). Po drugie: 50% wagi pudełka, w którym umieszczany jest telefon, stanowi papier z recyklingu. Po trzecie: do drukowania używamy tuszu pochodzenia warzywnego, takiego jak pozbawiony rozpuszczalników olej z ziaren soi. Po czwarte: ograniczamy wykorzystanie substancji potencjalnie szkodliwych dla środowiska, np. PVC, antymonu czy bromowanych lub chlorowanych środków zmniejszających palność. Po piąte: zwiększyliśmy energooszczędność ładowarki: szybka ładowarka (5 V / 2 A, 9 V / 1,67 A) wykorzystująca 0,02 A w przypadku stanu uśpienia; efektywność energetyczna ładowarki wynosi 86%; w przypadku baterii 3500 mAh udostępniliśmy tryb ultra power-saving mode oraz technologię adaptive fast charging w celu zapewnienia niskiego zużycia energii. I w końcu po szóste: Galaxy S8 otrzymał certyfikaty potwierdzające jego ekologiczność, m.in. brytyjski Carbon Trust, rosyjski Vitality Leaf, brazylijski Sele Colibri, amerykańskie UL oraz EPEAT, jak również FSC.
Ocena ekologiczności najważniejszych produktów

Samsung Electronics przeprowadza ocenę ekologiczności najważniejszych produktów, stosując wyłącznie międzynarodowo zatwierdzone standardy certyfikacyjne. Przyjmujemy kryteria oceny opracowane przez certyfikację Eco-Label przyznawaną przez koreański rząd, amerykańskie narzędzie do oceny środowiskowej produktów elektronicznych (EPEAT) oraz obowiązujące w amerykańskim stowarzyszeniu producentów sprzętu AGD (Association of Home Appliance Manufacturers – AHAM) standardy certyfikacji dot. zrównoważonego rozwoju.
W ramach naszych ekologicznych starań stworzyliśmy również wskaźnik ukazujący postępy w opracowywaniu przez nas przyjaznych dla środowiska produktów, a uzyskane wyniki upubliczniamy. Naszym celem jest sprawienie, że w roku 2020 aż 90% nowo opracowywanych produktów będzie przyjaznych dla planety.

Precyzyjnie zarządzamy substancjami potencjalnie szkodliwymi dla środowiska, aby mieć pewność, że ich użycie będzie bezpieczne

Zgodnie z zasadą „żadnych kompromisów w kwestiach ochrony środowiska“ Samsung Electronics precyzyjnie zarządza potencjalnie szkodliwymi substancjami. W myśl ostrzejszych międzynarodowych regulacji dotyczących ochrony środowiska opracowaliśmy „Standardy kontroli substancji wykorzystywanych w produktach“ i przeprowadzamy szczegółowe wstępne inspekcje wszystkich używanych komponentów i surowców, a następnie dokładnie nimi zarządzamy. Z własnej inicjatywy przygotowaliśmy plany ograniczające wykorzystanie nie tylko substancji zastrzeżonych, ale również takich, które potencjalnie mogą być szkodliwe dla środowiska, czyli np. polichlorku winylu (PVC), bromowanych środków zmniejszających palność (BFRs), berylu czy antymonu. Jednocześnie bezustannie świadomie zmniejszamy użycie takich potencjalnie szkodliwych materiałów w produktach.
W Samsung Electronics proaktywnie zarządzamy takimi substancjami od 2004 roku, a zatem nasze działania o dwa lata wyprzedzają wprowadzenie w UE dyrektywy RoHS w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Impet do tego, by ustanowić wyśrubowany wewnętrzny system zarządzania, zanim UE wprowadziła w życie dyrektywę, to dowód na filozofię kierownictwa Samsung Electronics na pierwszym miejscu stawiającą środowisko naturalne. W roku 2005 stworzyliśmy laboratorium, by móc analizować substancje potencjalnie szkodliwe dla środowiska i lotne związki organiczne, ustanowiliśmy także system samooceny. Niemiecki federalny instytut badań i testów na materiałach (BAM) przyznał nam certyfikat potwierdzający, że laboratorium jest autoryzowaną jednostką testową, co stanowiło potwierdzenie naszej wiarygodności i ekspertyzy w dziedzinie analiz substancji chemicznych.
Samsung Electronics ceni środowisko naturalne jako wartość ważną dla przyszłości, dlatego przyjęliśmy własne standardy, które są bardziej wyśrubowane niż wymogi międzynarodowe, jeśli chodzi o weryfikację substancji niebezpiecznych i zarządzanie nimi. Nasze Standardy Zarządzania Substancjami Niebezpiecznymi podzielone są na 4 kategorie, według których badamy i ulepszamy nasze produkty, by stały się bezpieczniejsze i bardziej przyjazne dla środowiska.

Zdjęcie przedstawiające zarządzanie substancjami potencjalnie szkodliwymi dla środowiska przy użycie XRF
Historia zarządzania przez Samsung Electronics substancjami potencjalnie szkodliwymi dla środowiska
2018 · Plany ograniczenia użycia 4 typów ftalanów (DEHP, BBP, DBP, DIBP) we wszystkich komponentach
2016 · Ograniczone wykorzystanie 4 typów ftalanów (DEHP, BBP, DBP, DIBP) w nowych komponentach
2015 · Zakaz użycia heksabromocyklodekanu (HBCD) i nonylofenolu
2013 · Wprowadzenie na rynek produktów pozbawionych ftalanów i antymonu (niektóre komponenty laptopów, telewizorów, monitorów i produktów wchodzących w skład kina domowego)
2012 ·Wprowadzenie na rynek produktów pozbawionych PVC (niektóre komponenty laptopów, telewizorów, monitorów i produktów wchodzących w skład kina domowego)
· Zakaz wykorzystania chlorowanych środków zmniejszających palność w telefonach komórkowych i odtwarzaczach MP3
2011 · Wprowadzenie na rynek telefonów komórkowych całkowicie pozbawionych związków berylu
2010 · Zakaz użycia chlorku kobaltowego
·Wprowadzenie na rynek nowo opracowanych telefonów komórkowych, aparatów i odtwarzaczy MP3 całkowicie pozbawionych BFR i PVC
2008 · Zakaz wykorzystania kwasu perfluorooktanowego (PFOS) i związków antymonu
· Wprowadzenie na rynek telefonów komórkowych całkowicie pozbawionych BFR i PVC (niektóre modele)
2006 · Ustalenie planu ograniczenia użycia BFR i PVC
2005 · Zakaz wykorzystania PBB i PBDE w produktach oraz BFR w opakowaniach
2004 · Całkowita eliminacja kadmu (Cd), ołowiu (Pb), rtęci (Hg) oraz chromu sześciowartościowego (Cr6+)
2003 · Wprowadzenie Standardów kontroli substancji używanych w produktach
  • Standardy kontroli substancji używanych w produktach 1.08 MB POBIERZ
  • REACH SVHC Declaration 146 KB POBIERZ

W Samsung Electronics uważany, że substancje potencjalnie szkodliwe dla środowiska powinny podlegać szczegółowej kontroli w łańcuchu dostaw. Jeśli dostawcy używają takich substancji w dostarczanych surowcach, komponentach lub produktach i nie przetwarzają ich we właściwy sposób, nasz produkt końcowy nie będzie przyjazny dla środowiska. Dlatego właśnie, by zapobiec sytuacji, w której nasi dostawcy używają substancji potencjalnie szkodliwych oraz by umożliwić skuteczne i dokładne zarządzanie substancjami, wdrożyliśmy program certyfikacji Eco-Partner.

Samsung Electronics kontynuuje badania nad sposobami oszczędzania energii

Samsung Electronics podejmuje ciągłe próby wytwarzania wysoce energooszczędnych produktów. Jeśli produkt może działać jeszcze lepiej, zużywając przy tym mniej energii, klienci oszczędzą. Jednocześnie mniej energii potrzebnej, by wytworzyć np. prąd, to mniejsza emisja gazów cieplarnianych. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych, niezwykle efektywnych energetycznie technologii w roku 2016 zużycie energii podczas użytkowania naszych produktów było przeciętnie o 49% niższe niż w roku 2008. Innymi słowy, byliśmy w stanie stworzyć lepiej działający produkt, który potrzebuje o połowę mniej energii. Nie spoczęliśmy jednak na laurach – nadal prowadzimy badania, by opracowywać przełomowe technologie, które pozwolą jeszcze bardziej ograniczyć zużycie energii.

Produkty Samsung Electronics wyposażone w ekologiczne technologie
Zdjęcie Galaxy S8

Galaxy S8


· Plastik z recyklingu w obudowie ładowarki i wewnątrz urządzenia
· Papier z recyklingu jako składnik pudełka, w które pakowany jest produkt
· Efektywność energetyczna ładowarki na poziomie 86%
· Mniejsze wykorzystanie substancji potencjalnie szkodliwych dla środowiska (antymon, BFR itp.)
· Certyfikacja „Eko“ przyznana przez amerykańskie EPEAT oraz jednostki certyfikujące z Wielkiej Brytanii, Rosji i Brazylii (2017)

Zdjęcie SSD 850 EVO 250 GB

SSD 850 EVO 250 GB


· Osiągnięcie najniższego w branży „Potencjału tworzenia efektu cieplarnianego“ (przy produkcji każdego urządzenia emitowane jest 9,327 kg CO2 – a zatem mniej niż 9,36 kg, czyli ilość, którą jest w stanie rocznie zneutralizować 30-letnie drzewo)
· Certyfikacja w ramach programu ekologicznej deklaracji produktowej Environmental Declaration of Products (EDP)* realizowanego przez koreańskie Ministerstwo Środowiska (*EDP: krajowy system certyfikacji ujawniający ilościowy wpływ na środowisko naturalne przez cały cykl życia produktu – od pozyskania surowców po usuwanie produktu)

Zdjęcie pralki Quick Drive

Pralka QuickDrive

· Osiągnięcie najniższego w branży „Potencjału tworzenia efektu cieplarnianego“ (przy produkcji każdego urządzenia emitowane jest 9,327 kg CO2 – a zatem mniej niż 9,36 kg, czyli ilość, którą jest w stanie rocznie zneutralizować 30-letnie drzewo)
· Certyfikacja w ramach programu ekologicznej deklaracji produktowej Environmental Declaration of Products (EDP)* realizowanego przez koreańskie Ministerstwo Środowiska (*EDP: krajowy system certyfikacji ujawniający ilościowy wpływ na środowisko naturalne przez cały cykl życia produktu – od pozyskania surowców po usuwanie produktu)

Zdjęcie klimatyzatora Breeze-free

Klimatyzator Breeze-free


· Uznany w Korei za najbardziej efektywny energetycznie za sprawą nowej technologii wymiany ciepła oraz wysoce energooszczędnej technologii Smart Inverter
· Redukcja zużycia energii nawet o 80% dzięki metalowym panelom chłodzącym oraz bezwiatrowej technologii schładzania powietrza
· Laureat Nagrody Premiera (nagrody głównej) podczas 20. ceremonii Energy Winner Awards w 2017 r.

Zdjęcie lodówki T9000

Lodówka T9000

· Najniższe zużycie energii w Korei, wynoszące 28,5 kWh na miesiąc, za sprawą zastosowania technologii dual compressor w celu zminimalizowania utraty energii poprzez szybkie zapewnienie wymaganej ilości schłodzonego powietrza
· Inicjalizacja – we współpracy z KEPCO – projektu pilotażowego mającego na celu zmniejszenie zużycia energii poprzez instalację w funkcji Smart Home opcji zarządzania szczytowymi poziomami energii

Zdjęcie suszarki elektrycznej

Suszarka elektryczna

· Zmniejszenie ilości energii potrzebnej do wygenerowania ciepła poprzez zastosowanie technologii heat pump, dzięki której ciepło może zostać ponownie wykorzystane
· Oszczędność energii rzędu 25% za sprawą technologii Eco Dry
· Certyfikacja „Sustainability Standards“ przyznana przez amerykańskie AHAM (2016)

Proekologiczne działania Samsung Electronics są doceniane na całym świecie

Przyjazne dla środowiska produkty Samsung Electronics zostały docenione w wielu krajach (USA, państwa europejskie, Chiny czy Brazylia), które wyróżniły je certyfikatami „Eko“ i etykietami zaświadczającymi niską emisję dwutlenku węgla. To efekt naszych działań mających na celu badanie i opracowywanie proekologicznych produktów z wykorzystaniem zaawansowanych technologii. Ale to nie koniec naszych starań – Samsung Electronics będzie nadal realizował wizję „PlanetFirst“, na pierwszym miejscu stawiając Ziemię i środowisko naturalne. Dołożymy wszelkich starań, by podnosić jakość życia, jednocześnie dbając o środowisko naszej planety.

Obraz przedstawiający najważniejsze światowe certyfikaty „Eko“ i etykiety zaświadczające o niskiej emisji dwutlenku węgla przyznane Samsung Electronics. Przyznały je Korea Południowa, Chiny i Tajwan w przypadku Azji, Szwecja, Rosja i inne kraje Skandynawii, jeśli chodzi o Europę, Stany Zjednoczone, UL i CSA w przypadku Ameryki Północnej oraz Brazylia reprezentująca Amerykę Środkową i Południową. Certyfikacja dotycząca emisji dwutlenku węgla pochodzi od Carbon Footprint Labelling w Korei Południowej oraz Carbon Trust w Wielkiej Brytanii. Południowokoreański Carbon Footprint Labelling zajmuje się emisją dwutlenku węgla, produktami o niskiej emisji oraz produktami neutralnymi pod tym względem.
Obraz przedstawiający najważniejsze światowe certyfikaty „Eko“ i etykiety zaświadczające o niskiej emisji dwutlenku węgla przyznane Samsung Electronics. Przyznały je Korea Południowa, Chiny i Tajwan w przypadku Azji, Szwecja, Rosja i inne kraje Skandynawii, jeśli chodzi o Europę, Stany Zjednoczone, UL i CSA w przypadku Ameryki Północnej oraz Brazylia reprezentująca Amerykę Środkową i Południową. Certyfikacja dotycząca emisji dwutlenku węgla pochodzi od Carbon Footprint Labelling w Korei Południowej oraz Carbon Trust w Wielkiej Brytanii. Południowokoreański Carbon Footprint Labelling zajmuje się emisją dwutlenku węgla, produktami o niskiej emisji oraz produktami neutralnymi pod tym względem.

Chroń, dłużej wykorzystuj i poddawaj recyklingowi

Obraz tła dla strony efektywności wykorzystania zasobów