Efektywność wykorzystania zasobów

Chroń, dłużej wykorzystuj i poddawaj recyklingowi

Główny obraz reprezentujący stronę „Efektywność wykorzystania zasobów“

Od czasów Rewolucji Przemysłowej rozwojowi gospodarczemu towarzyszyło lekkomyślne wydobycie i eksploatowanie zasobów naturalnych. Eksperci ostrzegali, że może to skutkować problemami ekologicznymi i wyczerpaniem złóż. W Samsung Electronics jesteśmy świadomi tych zagrożeń i wdrażamy szeroki wachlarz działań mających im zaradzić.
W procesie opracowywania i wytwarzania produktów efektywnie wykorzystujemy zasoby dzięki innowacjom technologicznym oraz wynajdujemy sposoby na ponowne wykorzystanie nieodzownie pojawiających się odpadów i zużytych produktów. Nie ustajemy w staraniach, by tworzyć lepsze produkty przy zużyciu mniejszej ilości zasobów oraz by zmieniać e-odpady w zasoby, które można wykorzystać.

KPI na rok 2020: Efektywność wykorzystania zasobów

Kumulacyjny odbiór globalnych e-odpadów

Niniejsza infografika przedstawia cel, jakim jest kumulacyjny odbiór globalnych e-odpadów. W latach 2009–2016 odbiór ten osiągnął poziom 2,64 mln ton. Chcemy, by w roku 2020 wyniósł 3,8 mln ton.

Tempo recyklingu odpadów produkcyjnych

Ta infografika przedstawia cel, jakim jest recykling odpadów produkcyjnych. Szacujemy, że do roku 2020 osiągnie on poziom 95%. Cel zaplanowany na rok 2016 został już osiągnięty.

Intensywność zużycia wody

Niniejsza infografika przedstawia cel, jakim jest intensywność zużycia wody. W roku 2016 wynosiła ona 60 ton na 100 mln KRW. Chcemy, by w roku 2020 było to 50 ton na 100 mln KRW.

Pragniemy stworzenia gospodarki o zamkniętym obiegu, w której zasoby będą nieustannie ponownie wykorzystywane

Aby chronić środowisko w ciężkich dla niego czasach i efektywniej wykorzystywać zasoby, firma Samsung Electronics zaangażowała się w działania skupiające się na gospodarce o zamkniętym obiegu. Wychodzimy poza model jednorazowej konsumpcji zasobów, by zapewnić, że będą one ponownie wykorzystywane za sprawą odbioru i recyklingu odpadów. Poszukujemy sposobów wytwarzania przy mniejszym zużyciu zasobów poprzez unifikację materiałów i zmianę procesu montażu. Zużyte produkty są bezpłatnie odbierane od konsumentów, a materiały poddawane są recyklingowi. Ten system pozwala Samsung Electronics znacząco ograniczyć zapotrzebowanie na wydobycie dodatkowych zasobów naturalnych, zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń wynikającą ze spalania odpadów oraz zapobiegać zanieczyszczeniom gleby i wód gruntowych powodowanym wysypiskami.
Jednak najlepszym sposobem na oszczędne gospodarowanie zasobami jest produkcja dobrej jakości, trwałych produktów. Przed wprowadzeniem produktu na rynek Samsung Electronics przeprowadza rygorystyczne testy niezawodności, by zwiększyć wytrzymałość. Zapewniamy ponadto wygodny system napraw za sprawą naszych globalnych centrów serwisowych i oferujemy ciągłe aktualizacje oprogramowania. Praktyki te sprawiają, że – wydłużając życie produktu – chronimy zasoby.

Na nowo ożywiamy zużyte produkty

W systemie gospodarki o obiegu zamkniętym recykling jest niezwykle istotny; by móc go realizować, konieczny jest odbiór zużytych produktów. Ponowne wykorzystanie zasobów możliwe jest tylko wtedy, gdy produkty, których cykl życia się zakończył, nie zostają wyrzucone, ale wykorzystuje się je, by pozyskać zasoby, sortuje i ponownie przetwarza. W tym właśnie celu Samsung Electronics realizuje program Re+.
W ramach tego programu zainstalowaliśmy pojemniki odbiorcze w kilku odwiedzanych przez klientów lokalizacjach. Można tu bezpłatnie oddać e-odpady, a zebrane produkty są ponownie wykorzystywane i poddawane recyklingowi, w efekcie którego powstaje nowy produkt, który znów można użytkować. W roku 2017 pojemniki odbiorcze zainstalowaliśmy w Galaxy Studios w Chile, Australii i Szwecji i odzyskaliśmy e-odpady z tych rynków. Poświęcamy również czas odwiedzającym, którym przedstawiamy program Re+ i wyjaśniamy wagę recyklingu. Aby proces ten był efektywniejszy, monitorujemy poziomy odbioru i recyklingu w krajach, w których nasza firma jest obecna. W rezultacie w latach 2009–2016 odebraliśmy 2,64 mln ton produktów.

Obraz reprezentujący program R+ Samsung Electronics – najbardziej reprezentatywny i efektywny pod względem wykorzystania zasobów program firmy.
Globalne inicjatywy i zbiórki i recyklingu
 • KanadaKanada
 • KolumbiaKolumbia
 • EuropaEuropa
 • WietnamWietnam
 • TajwanTajwan
 • USAUSA
 • PeruPeru
 • IndieIndie
 • KoreaKorea
 • AustraliaAustralia
 • KostarykaKostaryka
 • BrazyliaBrazylia
 • ChinyChiny
 • JaponiaJaponia
 • Republika Południowej AfrykiRepublika
  Południowej Afryki
* 2016
Korea

· Sieć zbiórki (poprzez detaliczne centra logistyczne)
· działające centrum recyklingu Asan
· Usługa darmowego odbioru

Japonia

· Uczestnictwo w konsorcjach zajmujących się zbiórką i recyklingiem

Chiny

· System zbiórki i recyklingu

Tajwan

· Uczestnictwo w krajowym systemie recyklingu

Wietnam

· Pojemniki do dobrowolnej zbiórki produktów w punktach serwisowych

USA

· Programy zbiórki we wszystkich 50 stanach

Europa

· System zbiórki i recyklingu w 37 krajach

Indie

· Program dobrowolnej zbiórki
· Darmowa usługa odbioru

Australia

· Zbiórka i recykling telewizorów, komputerów i drukarek
· Program dobrowolnej zbiórki telefonów komórkowych

Republika Południowej Afryki

· Pojemniki do dobrowolnej zbiórki produktów w punktach serwisowych

Kanada

· Programy zbiórki we wszystkich 10 prowincjach

Kolumbia, Peru, Kostaryka, Brazylia

· Dobrowolne programy zbiórki

 • Lista instrukcji dotyczących odbioru i recyklingu wg krajów 92 KB POBIERZ
 • Lista instrukcji dotyczących recyklingu opakowań i baterii w krajach europejskich 166 KB POBIERZ

Odpady produkcyjne zmieniamy w zasoby

Ilość odpadów, jaką generuje się od fazy opracowywania produktu po jego wytwarzanie, jest znaczna. W przypadku złożonych urządzeń elektronicznych z licznymi komponentami znaczenie ma tu także wyrzucone opakowanie każdej z części. Na koniec danego projektu wiele produktów pilotażowych wykorzystanych, by udoskonalić produkt docelowy, również zostaje wyrzuconych. Jeśli wszystkie takie odpady byłyby spalane lub zakopywane, środowisko naturalne zostałoby zanieczyszczone, a zasoby – uszczuplone. By sprawić, że odpady takie można ponownie wykorzystać, Samsung Electronics poddaje je specjalnemu recyklingowi, który zwiększa ich wydajność. W efekcie w roku 2016 (a więc aż 4 lata przed terminem) osiągnęliśmy cel, jakim było przekształcenie 95% wszystkich odpadów w zasoby.

Niniejsza infografika przedstawia proces przetwarzania odpadów. Surowce przesyłane są do centrum recyklingu, a odpady poddaje się przetworzeniu, recyklingowi, spaleniu lub wysyła na wysypisko.

Dążymy do opracowywania przyjaznych dla środowiska materiałów, abyśmy mogli poddawać recyklingowi więcej zasobów.

Przyjazne dla środowiska materiały tworzone są poprzez recykling zasobów, które zostały już wykorzystane, lub poprzez przetwarzanie materiałów, które mogą zastąpić zasoby naturalne. W ten sposób zmniejszamy negatywny wpływ na środowisko i jego eksploatację. Badając i opracowując różnorodne metody wykorzystania materiałów z recyklingu lub pochodzenia roślinnego, Samsung Electronics ma na celu zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych i zwiększenie ilości odpadów, które poddawane są recyklingowi.
Używamy na przykład materiałów opakowaniowych z papieru z recyklingu, naturalnych wypełniaczy wytwarzanych z kamieni naturalnych czy trzciny cukrowej, dzięki czemu w momencie, kiedy są one wyrzucane, nie mają negatywnego wpływu na środowisko. W przypadku produktów, które z racji wielkości wymagają dużych opakowań, takich jak lodówki, stosujemy materiał, którzy wykorzystać można ponad 40 razy i który znacząco zmniejsza zużycie zasobów. Ponadto w roku 2016 użyliśmy plastiku pochodzącego z e-odpadów w 5% plastiku potrzebnego do wytworzenia nowych produktów.

Zastosowanie materiałów przyjaznych dla środowiska
Zdjęcie plastiku PCM

Plastik PCM

· Wykorzystany we wszystkich ładowarkach do inteligentnych urządzeń od Galaxy Note 4 (20%)
· Zastosowany w etui słuchawek do Galaxy S7, Note 5 i Note 7 (60%)

Zdjęcie folii bioplastycznej z ekstraktami z trzciny cukrowej

Folia bioplastyczna z ekstraktami z trzciny cukrowej

· Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 25% w porównaniu do wcześniejszych folii na bazie ropy naftowej

Zdjęcie plastików zawierających mączkę kamienną

Plastiki zawierające mączkę kamienną

· Częściowe zastąpienie polipropylenu (PP) naturalnymi wypełniaczami z kamieni naturalnych, skutkujące oszczędnością 40% zasobów na bazie ropy naftowej
· Zaoszczędzenie ok. 500 ton zasobów na bazie ropy naftowej w skali roku
· Oczekiwany rezultat: 15-procentowe zmniejszenie emisji CO2

Zdjęcie wielokrotnego użytku opakowania do lodówek

Zdjęcie wielokrotnego użytku opakowania do lodówek

· Przyjazny dla środowiska materiał opakowaniowy ze spienionego polipropylenu, który wykorzystać można ponad 40 razy
· Wyeliminowanie taśmy i styropianu, czego efektem jest 99,7-procentowe ograniczenie łącznej ilości lotnych związków organicznych (TVOC), będące ekwiwalentem zasadzenia 63 000 drzew

Chroń, dłużej wykorzystuj i poddawaj recyklingowi cenne zasoby wodne

W odpowiedzi na coraz poważniejszy globalny kryzys dotyczący zasobów wodnych jako element swoich działań na rzecz ochrony środowiska Samsung Electronics wprowadził strategię 3R (Reduce, Reuse, Recycle – chroń, dłużej wykorzystuj i poddawaj recyklingowi) w odniesieniu do tychże zasobów. Zapobiegamy marnowaniu wody, wymieniając stare zawory, by nie dochodziło do wycieków, i opracowując zaawansowane jednostki kontrolne zapewniające, że używana jest tylko konieczna ilość. Zmodyfikowaliśmy ponadto nasze procesy, by umożliwić ponowne wykorzystanie wody i zmniejszyć jej zużycie. Wcześniej woda wykorzystana w jednym procesie nie mogła być użyta w innym, jako że poszczególne procesy wymagały wody spełniającej różne standardy. Jednak dzięki standaryzacji wody możemy ją teraz ponownie wykorzystywać w wielu procesach. Za sprawą tych działań w roku 2016 ponownie wykorzystane zostały 48 602 tony wody (o 5,2% więcej niż rok wcześniej), a ilość wody użytej ponownie stanowiła 46,6% łącznego wykorzystania tego zasobu. Nie ustajemy w wysiłkach opracowywania kolejnych sposobów, by do roku 2020 ograniczyć nasze oparte na intensywności zużycie wody – wynoszące obecnie 60 ton na 100 mln KRW – do 50 ton na 100 mln KRW.

Niniejsza infografika przedstawia politykę dotyczącą zasobów wodnych. Na górze widać podstawową filozofię, a na dole – wytyczne określające działania. W myśl podstawowej filozofii Samsung Electronics ma świadomość tego, że zasoby wodne są ważne dla utrzymania zrównoważonego rozwoju zarówno w społeczeństwie, jak i w biznesie, a przekonanie to sprawia, że jako firma globalna wywiązujemy się z naszego obowiązku ochrony tych zasobów. Wytyczne określające działania obejmują 1) dążenie do ograniczenia ryzyka związanego z zasobami wodnymi w zarządzaniu biznesowym, 2) świadomość wagi zasobów wodnych w ramach naszej kultury korporacyjnej, 3) aktywną współpracę w celu spełniania standardów określonych w polityce dotyczącej zasobów wodnych oraz 4) upublicznianie naszej polityki i działań związanych z zasobami wodnymi.
W naszych przyjaznych dla środowiska obiektach ludzie pracują w zgodzie z naturą
Tło dla strony „Przyjazne dla środowiska obiekty“