Fakty i liczby

Najważniejsze dane statystyczne, liczby i inne dane

Z przyjemnością prezentujemy nasze osiągnięcia w zakresie zarządzania zrównoważoną działalnością w Samsung Electronics.

 
3)
Product innovation information
Innowacyjność produktów 2014 2015 2016
Rozwijanie produktów przyjaznych dla środowiska1) (%) 58 74 86
Szacunkowa redukcja emisji gazów cieplarnianych
w produkcji2)na etapie użytkowania3) (mln tCO2e)
123 156 188
Szacunkowa redukcja4)
zużycia energii na potrzeby produktów2) (%)
42 47 49
Łączny odzysk produktów wycofanych z eksploatacji3)
(10 000 ton)
191 226 264
Recycling produktów5)(tony) 59 044 73 6776) 93 852
Konwersja na zasoby5)(tony) 50 965 69 010 79 165
 • 1) Projekty rozwoju produktu z oceną „Dobry eko-produkt“ (Good Eco-Product) lub wyższą
 • 2) Zakres zbierania danych: Osiem głównych kategorii produktów (telefony komórkowe, laptopy, telewizory, monitory, lodówki, pralki, klimatyzatory i drukarki)
 • 3) Skumulowane od 2009 r.
 • 4) Średnioroczne zużycie energii względem średniorocznego zużycia energii w 2008 r.
 • 5) Zakres zbierania danych: Korea Południowa
Eco-friendly and safe workplace information
Ekologiczne i bezpieczne miejsce pracy 2014 2015 2016
Inwestycje w środowisko i bezpieczeństwo1)
(100 mln KRW)
6 883 6 590 9 334
Emisja gazów cieplarnianych wygenerowanych w miejscu pracy2)
(1000 t CO2e)
9 290 10 192 11 600
Zużycie energii w miejscu pracy3) (GWh) 17 082 19 478 21 073
Zużycie wody (1000 ton) 74 684 92 414 104 253
Odsetek wody ponownie wykorzystanej (%) 50,3 50 46,6
Odsetek odzysku ultraczystej wody (%) 44,3 42,5 41,1
Ilość generowanych odpadów (tony) 778 430 937 341 1 078 309
Konwersja odpadów w zasoby (%) 92 93 95
Consumption of chemicals4) (1000 ton) 472 588 577
Ten wykres ilustruje wielkość emisji gazów cieplarnianych w miejscu pracy.

[Emisja gazów cieplarnianych w miejscu pracy]

 • 2014 :Scope1 2,620,000tCO2e, Scope2 6,670,000tCO2e
 • 2015 :Scope1 2,445,000tCO2e, Scope2 7,747,000tCO2e
 • 2016 :Scope1 2,554,000tCO2e, Scope2 9,046,000tCO2e
 • 1) Na podstawie kryteriów obliczeniowych przyjętych przez państwo danego zakładu pracy
 • 2) Raportowane jako dodatkowy element od 2014 i 2015 r
 • 3) Na podstawie zakładów pracy na całym świecie, wartości dla lat 2014 i 2015 zostały zmodyfikowane ze względu na zmianę jednostki, w której są podawane z TJ na GWh
 • 4) Zużycie ogółem ÷ skonsolidowana sprzedaż globalna, z wyłączeniem sprzedaży dywizji Display

Pobranie raportu