Fakty i liczby

Najważniejsze dane statystyczne, liczby i inne dane

Z przyjemnością prezentujemy nasze osiągnięcia w zakresie zarządzania zrównoważoną działalnością w Samsung Electronics.

 
Customer value enhancement information
Zwiększanie wartości dla klienta 2014 2015 2016
Satysfakcja klienta (%) 84,1 83,7 84,0
Stosunek ścieżek kariery w CS (wewnętrzny program certyfkacji)
– certyfikowani pracownicy1)(punkt)
97 97 95
 • 1) Ze wszystkich pracowników CS
An Eco-friendly and safe workplace information
Ekologiczne i bezpieczne miejsce pracy 2014 2015 2016
Częstotliwość2)3) 0,289 0,240 0,227
Wypadkowość2)4) 0,054 0,045 0,044
 • 2) Na podstawie liczby wszystkich pracowników w kraju i we wszystkich zagranicznych, produkcyjnych podmiotach zależnych
 • 3) (Liczba wypadków z obrażeniami ÷ liczba godzin pracy w roku) x 1 000 000
 • 4) (Liczba pracowników, którzy odnieśli obrażenia ÷ liczba pracowników) x 100
Sustainable supply chain information
Zrównoważony łańcuch dostaw 2014 2015 2016
Dostawcy z oceną „znakomity“ (%) 70 70
Inwestycje w fundusz współpracy z partnerami
(100 mln KRW)
7 952 8 649 8 232
Uczestnicy szkolenia dla dostawców (liczba osób) 11 972 12 694 13 089
Dostawcy pierwszego szczebla (liczba osób) 10 796 11 002 12 673
Dostawcy drugiego szczebla (liczba osób) 1 131 1 692 416
Beneficjenci programu Inteligentna Fabryka 5)
(liczba spółek)
120 479
Dostawcy Samsung (liczba spółek) 22 31
MŚP bez transakcji biznesowych z Samsung
(liczba spółek)
98 48
Zewnętrzne audyty początkowe
w środowisku pracy dostawcy6)(liczba zdarzeń)
140 170 190
Audyty na miejscu dla dostawców
zarządzanie surowcami mineralnymi ze stref ogarniętych konfliktem6)(liczba zdarzeń)
120 603 706
 • 5) Cel wsparcia ponad 1000 spółek do 2017 r
 • 6) Łącznie od 2013 r
employees information
Ludzie przede wszystkim 2014 2015 2016
Ogólna liczba pracowników (liczba osób) 319 208 325 677 308 745
Korea Południowa 93 204
Azja Południowo-Wschodnia/Azja Południowo-Wschodnia/Japonia 134 386
Chiny 37 070
Ameryka Północna/Środkowa i Ameryka Łacińska 25 988
Europa/WNP 14 445
Bliski Wschód 2 810
Afryka 842
Odsetek pracownic7) (%) 42 46 44
Średnia liczba godzin szkolenia na osobę8)(Liczba godzin) 74 78 71
Wydatki na szkolenie na osobę9)(1 000 KRW) 1 299 1 335 1 198
 • 7) Zakres zbierania danych: Pracownicy w kraju
 • 8) Szkolenia online/offline
 • 9) Łączne wydatki na szkolenia ÷ łączna liczba pracowników w Korei Południowej
Employees who received compliance information
Zarządzanie zgodnością z przepisami 2014 2015 2016
Pracownicy przeszkoleni w zakresie zgodności z przepisami7)10)
(liczba osób)
247 985 190 919 210 229
Pracownicy przeszkoleni w zakresie praktyk antykorupcyjnych7)
(liczba osób)
336 287 320 399 313 590
 • 7) Na podstawie łącznej liczby pracowników na całym świecie
 • 10) W tym redukcje zatrudnienia
Corporate Citizenship information
Społeczna odpowiedzialność firmy 2014 2015 2016
Ogólne wydatki na zarządzanie społeczną odpowiedzialnością firmy
(mln KRW)
523 109 523 395 444 789
Łączna liczba godzin pracy pracowników w kraju i na świecie
(liczba godzin)
1 162 824 1 044 847 1 083 849
Łączna liczba beneficjentów programu
Inteligentna szkoła Samsung (liczba osób)
667 326 1 401 776
Liczba programów Inteligentna szkoła Samsung 11)
(liczba programów)
1 209 2 360 3 231
Wydatki Samsung na Tech Institute
(Liczba osób)
39 659 74 192
 • 11) Łącznie od 2013

Pobranie raportu