Przejdź do treści

Welcome JUN! You have arrived at the new Samsung.com, designed just for you!

Content

Ułatwienia dostępu

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z GLOBALNEGO PASKA NAWIGACYJNEGO

Korzystanie z globalnego paska nawigacyjnego (ang. Global Navigation Bar, GNB) w globalnej witrynie Samsung B2B.

Wyszukiwanie pozycji menu na globalnym pasku nawigacyjnym

 • 1.1. Aby wyszukać podmenu pozycji w globalnej witrynie Samsung B2B, naciskaj klawisz Tab, aż dojdziesz do żądanej pozycji. 
  Podmenu wyświetlane jest automatycznie z chwilą uaktywnienia danej pozycji. 
  Przykładowo aby znaleźć podmenu „Produkty”, naciskaj klawisz Tab, aż dojdziesz do tej pozycji. 
  W witrynie dostępnych jest wiele podmenu, na przykład „Monitory, urządzenia przenośne”.

 • 1.2. Aby przeglądać pozycje w ramach jednej grupy na pasku GNB, naciskaj klawisz Tab, gdy główny element jest aktywny.
  Przykładowo jeśli chcesz przejść do pozycji podmenu „Monitory, urządzenia przenośne”, naciskaj klawisz Tab, aż żądany element będzie aktywny.

 • 1.3. Aby przejść do kolejnej grupy na pasku GNB w globalnej witrynie Samsung B2B, naciskaj klawisz Tab, przewijając wszystkie pozycje w bieżącej grupie.
  Po przewinięciu wszystkich opcji danej grupy uaktywniona zostanie kolejna grupa. 
  Przykładowo aby przejść do kolejnej grupy po grupie „Produkty”, naciskaj klawisz Tab, przewijając wszystkie pozycje w grupie Produkty. 
  Gdy po dojściu do ostatniej pozycji w tej grupie naciśniesz klawisz Tab kolejny raz, nastąpi przejście do kolejnej grupy („Wiedza”).

 • 1.4. Aby powrócić do poprzedniej pozycji na pasku GNB w globalnej witrynie Samsung B2B, przytrzymaj klawisz Shift i jednokrotnie naciśnij przycisk Tab.
  W ten sposób uaktywniony zostanie poprzedni element. Możesz naciskać kombinację Shift+Tab wielokrotnie, aby cofnąć się do żądanej pozycji.
  Przykładowo aby powrócić do logo Samsung, gdy aktywny jest element „Branża”, naciśnij jeden raz Shift+Tab.

Funkcja wyszukiwania na globalnym pasku nawigacyjnym

 • 2.1. Aby aktywować wyszukiwarkę na pasku GNB w globalnej witrynie Samsung B2B, naciskaj klawisz Tab aż do przejścia przez wszystkie dostępne opcje menu i uaktywnienia ikony „Szukaj”.
 • 2.2. Aby wpisać wyrażenie w polu wyszukiwarki na pasku GNB w globalnej witrynie Samsung B2B, jednokrotnie naciśnij klawisz Tab, gdy ikona wyszukiwarki jest aktywna. 
  W ten sposób uaktywnione zostanie pole wyszukiwarki zamiast ikony wyszukiwania. Teraz możesz wpisać słowo kluczowe, które chcesz wyszukać.
 • 2.3. Aby wyświetlić sugestie dotyczące wyszukiwania na pasku GNB w globalnej witrynie Samsung B2B, naciśnij przycisk Tab po wpisaniu słowa kluczowego w polu wyszukiwarki – aż do uaktywnienia pierwszej sugestii na liście.
  Teraz możesz przechodzić przez kolejne sugestie, naciskając klawisz Tab.

 • 2.4. Aby wyszukać sugerowane słowo na pasku GNB w globalnej witrynie Samsung B2B, naciśnij klawisz Enter przy aktywnym sugerowanym słowie.
  To spowoduje przejście do strony wyników wyszukiwania, na której wyświetlone będą produkty i treść pasująca do sugerowanego słowa kluczowego.

 • 2.5. Aby wyszukać dokładnie to słowo, które zostało wpisane w pasku GNB w globalnej witrynie Samsung B2B, naciśnij Enter po wpisaniu słowa w polu wyszukiwania. 
  To spowoduje przejście do strony wyników wyszukiwania, na której wyświetlone będą produkty i treść pasująca do podanego słowa kluczowego.

Dostęp do wyszukiwarki smart i korzystanie z niej na globalnym pasku nawigacyjnym

 • 3.1. Aby wyświetlić wyszukiwarkę smart na pasku GNB w globalnej witrynie Samsung B2B, naciskaj klawisz Tab, aby przechodzić przez pozycje menu aż do uaktywnienia wyszukiwarki smart.
  Następnie naciśnij Enter, aby rozwinąć zawartość wyszukiwarki smart i zobaczyć, jakie produkty się tam znajdują.
  Łącze do wyszukiwarki smart jest dostępne wyłącznie na pasku GNB w globalnej witrynie Samsung B2B.

 • 3.2. Po rozwinięciu wyszukiwarki smart naciskaj klawisz Tab, aby przechodzić przez dostępne pozycje, a następnie klawisz Enter, aby przejść do kolejnego etapu dla wybranej pozycji.

 • 3.3. Na ostatnim etapie naciskaj klawisz Tab, aby przechodzić przez pozycje wyników, a następnie klawisz Enter, aby przejść do szczegółowych informacji dotyczących wybranej pozycji.

 • 3.4. Aby zamknąć wyszukiwarkę smart, naciskaj klawisz Tab aż do uaktywnienia opcji „Zamknij”. Następnie naciśnij Enter, aby zamknąć okno wyszukiwarki smart.