Przejdź do treści

Welcome JUN! You have arrived at the new Samsung.com, designed just for you!

Content

Polityka Prywatności

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY POLITYKI PRYWATNOŚCI FIRMY SAMSUNG

 • Zakres

  Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich urządzeń, stron internetowych i aplikacji internetowych firmy Samsung, które do niej nawiązują lub się odwołują (ogółem do naszych „Usług”). Polityka obowiązuje niezależnie od tego, czy dostęp do Usług odbywa się z komputera, telefonu komórkowego, tabletu, telewizora czy innego urządzenia.

 • Gromadzone informacje

  W związku z dostarczaniem Usług zbieramy różnego rodzaju informacje:

  • · informacje, które podajesz nam bezpośrednio
  • · informacje o korzystaniu przez Ciebie z Usług
  • · informacje pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych

  Możemy również prosić Cię o pozwolenie na zbieranie informacji niewymienionych w Polityce prywatności.

 • Wykorzystywanie i udostępnianie informacji

  Gromadzone informacje (które możemy łączyć z innymi informacjami o tobie) wykorzystujemy m.in. do następujących celów:

  • · świadczenie Usług, o które wnioskujesz
  • · poznanie wzorców korzystania przez Ciebie z Usług, tak abyśmy mogli wprowadzać różne udoskonalenia
  • · dostarczanie spersonalizowanych treści i reklam

  Ponadto dane wykorzystujemy na sposoby opisane w miejscach ich pozyskiwania oraz innymi metodami, na które nam zezwalasz.

  Twoje informacje możemy udostępniać następującym organizacjom:

  • · Podmioty stowarzyszone - firmy należące do grupy Samsung.
  • · Partnerzy handlowi - zaufane przedsiębiorstwa, które dostarczą informacji o produktach i usługach mogących Cię zainteresować.
  • · Usługodawcy - przedsiębiorstwa świadczące usługi w imieniu firmy Samsung.
  • · Upoważnione organy - kiedy jesteśmy zobowiązani tak czynić na podstawie przepisów prawa oraz w celu ochrony firmy Samsung i jej użytkowników.
 • Dodatkowe informacje o wybranych usługach

  • · AdHub
  • · SmartTV
  • · W razie potrzeby, możemy również prosić Cię o wyrażenie wcześniejszej zgody na zbieranie określonych danych o Tobie
 • Kontakt z lokalną spółką Samsung

  Samsung Electronics sp. z o.o.
  ul. Marynarska 15
  02-674 Warszawa, Polska

Polityka prywatności Samsung

Data wejścia w życie: [2014.3]

Firma Samsung Electronics Co. Ltd. z siedzibą 129 Samsung-Ro, Maetan-3dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea i jej podmioty stowarzyszone („Samsung”, „my”, „nam”, „nas”, „nasz” itd.) mają świadomość, jak istotne są kwestie ochrony prywatności dla naszych klientów. Dlatego staramy się jak najrzetelniej wyjaśniać zasady gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania, przekazywania i archiwizowania Twoich danych. Niniejsza Polityka prywatności stanowi przegląd naszych praktyk dotyczących zarządzania informacjami. Ma ona zastosowanie do wszystkich urządzeń, stron internetowych i aplikacji internetowych firmy Samsung, które do niej nawiązują lub się odwołują (ogółem do naszych „Usług”).

Zasadniczo Polityce podlegają wszystkie Usługi. Przygotowaliśmy jednak kilka załączników, które zawierają informacje o naszych praktykach w zakresie prywatności dotyczących wybranych Usług. Załączniki te odnoszą się wyłącznie do konkretnie wskazanych Usług. W wyjątkowych przypadkach przetwarzania danych trzeba uzyskać dodatkowa zgodę.

Zwracamy uwagę, że Polityka prywatności reguluje korzystanie przez Ciebie z urządzeń firmy Samsung (które, wraz z naszymi stronami i aplikacjami internetowymi, zaliczają się do Usług objętych tą Polityką). Ponadto obowiązuje niezależnie od tego, czy dostęp do Usług odbywa się z komputera, telefonu komórkowego, tabletu, telewizora czy innego urządzenia. Dlatego bardzo ważne jest wnikliwe zapoznanie się z treścią Polityki, ponieważ każdorazowa chęć skorzystania z Usług wiąże się z koniecznością zaakceptowania praktyk opisanych w Polityce i jej załącznikach. Jeśli nie akceptujesz zapisów Polityki, nie korzystaj z naszych Usług.

Pamiętaj również o częstym zaglądaniu na stronę z treścią Polityki prywatności, ponieważ będzie ona ulegać zmianom. Będziemy informować Cię o zmianach przy użyciu powiadomień umieszczanych na stronach Usług. Najbardziej aktualna wersja Polityki zawsze znajduje się na stronie [https://account.samsung.com/membership/pp]. Wartość w polu „Data wejścia w życie” u góry strony pokazuje dzień ostatniej aktualizacji treści Polityki.

 • Jakie informacje o Tobie gromadzimy?

  Informacje, które podajesz bezpośrednio

  W niektórych Usługach swoje dane podajesz bezpośrednio. Na przykład:

  • ·W wielu naszych usługach użytkownicy mogą tworzyć konta lub profile. W ramach tych Usług możemy Cię prosić o wprowadzenie wybranych informacji, które posłużą do skonfigurowania konta lub profilu. Na przykład podczas tworzenia konta Samsung Account przekazujesz swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail.
  • ·Jeśli zamówisz od nas płatny produkt lub usługę, na potrzeby realizacji zamówienia możemy poprosić o Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, adresy dostawy i rozliczeniowy oraz dane karty kredytowej.
  • ·Niektóre nasze Usługi umożliwiają komunikowanie się z innymi użytkownikami. Wszelka taka korespondencja będzie przekazywana za pośrednictwem naszych systemów i w nich archiwizowana.

  Informacje o korzystaniu przez Ciebie z Usług

  Poza informacjami dostarczanymi bezpośrednio przez Ciebie możemy zbierać również dane o tym, jak korzystasz z naszych Usług za pośrednictwem oprogramowania na naszych urządzeniach i w inny sposób. Oto kilka przykładowych rodzajów danych:

  · Informacje o urządzeniu
  takie jak nazwa modelu, numer IMEI i inne unikatowe numery identyfikacyjne, adres MAC, adres IP, wersja systemu operacyjnego oraz ustawienia służące uzyskiwaniu dostępu do Usług.
  · Informacje z dzienników
  takie jak godzina rozpoczęcia i czas trwania korzystania z Usługi, wyszukiwane hasła wpisywane w Usłudze oraz wszelkie dane zapisane w plikach cookie skonfigurowanych na urządzeniu.
  · Informacje o lokalizacji
  takie jak sygnał GPS urządzenia lub informacje o najbliższych punktach dostępowych sieci Wi-Fi i stacjach bazowych telefonii komórkowej, które mogą być nam przekazywane w trakcie korzystania przez Ciebie z określonych Usług.
  · Informacje głosowe
  takich jak nagrania Twojego głosu, których dokonujemy (i które możemy archiwizować na naszych serwerach) w trakcie używania przez Ciebie poleceń głosowych do sterowania Usługą. Zwracamy uwagę, iż w tym obszarze współpracujemy z zewnętrznym dostawcą, który świadczy w naszym imieniu usługi przekształcania mowy na tekst. Dostawca ten może otrzymywać i archiwizować wybrane polecenia głosowe.
  · Inne informacje
  o korzystaniu przez Ciebie z Usług, takie jak używane aplikacje, odwiedzane strony internetowe oraz sposób interakcji z treściami udostępnianymi w Usłudze.

  Informacje ze źródeł zewnętrznych

  Informacje o Tobie możemy otrzymywać z publicznie i komercyjnie dostępnych źródeł (w zakresie dozwolonym przez prawo), po czym łączyć je z innymi informacjami uzyskanymi od Ciebie lub o Tobie. Ponadto możemy pozyskiwać dane o Tobie z zewnętrznych serwisów społecznościowych, których używasz.

  Inne gromadzone przez nas informacje

  Dodatkowo możemy zbierać inne dane o Tobie, Twoim urządzeniu oraz korzystaniu przez Ciebie z Usług za pomocą metod opisanych w miejscu pozyskiwania oraz innych technik, na które wyrażasz zgodę.

  Ze swojej strony masz prawo odmówić nam przekazania określonych rodzajów informacji (np. podczas wypełniania wniosku o zarejestrowanie konta Samsung Account), jednak ryzykujesz wtedy niekompletną funkcjonalnością poszczególnych Usług.

 • Jak wykorzystujemy Twoje dane?

  Gromadzone informacje wykorzystujemy m.in. do następujących celów:

  • · rejestrowanie Ciebie lub Twojego urządzenia w Usłudze
  • · udostępnianie Usługi lub funkcji na Twój wniosek
  • · dostarczanie spersonalizowanych treści i formułowanie rekomendacji w oparciu o Twoje wcześniejsze działania w Usłudze
  • · reklama, np. przedstawianie specjalnie dobranych reklam i sponsorowanych treści (w tym za pośrednictwem naszej usługi reklamowej AdHub, na zasadach opisanych dokładniej tutaj) oraz wysyłanie materiałów promocyjnych
  • · ocena i analiza naszego rynku, klientów, produktów oraz usług (w tym proszenie Cię o opinię na temat naszych produktów i usług oraz organizowanie ankiet wśród klientów)
  • · poznanie wzorców korzystania przez różne osoby z naszych Usług, tak abyśmy mogli doskonalić istniejące oraz tworzyć nowe produkty i usługi
  • · świadczenie usług serwisowych dla Twojego urządzenia
  • · organizowanie losowań bezpłatnych nagród, konkursów z nagrodami lub promocji, w zakresie dozwolonym przez prawo
  • · inne cele, na które wyrazisz zgodę

  Zbierane przez nas informacje przesyłane przez użytkowników możemy łączyć ze sobą i wykorzystywać w sposób zgodny z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności. W tym celu wymagana jest dodatkowa zgoda ze strony użytkownika. Po wyrażeniu zgody na łączenie informacji będzie możliwość wycofania takiej zgody w ustawieniach odpowiednich urządzeń lub na stronie [https://account.samsung.com/membership/service/dataCombination.do].

 • Komu ujawniamy Twoje dane?

  Bez Twojej zgody nie przekazujemy Twoich danych osobom trzecim do ich własnych niezależnych celów marketingowych lub biznesowych. Możemy je jednak ujawniać następującym organizacjom:

  · Podmioty stowarzyszone.
  Twoje dane możemy przekazywać podmiotom stowarzyszonym należącym do grupy Samsung.
  · Partnerzy handlowi.
  Twoje informacje możemy również udostępniać zaufanym partnerom handlowym, w tym operatorom telefonii komórkowej. Podmioty te mogą używać Twoich danych do świadczenia wnioskowanych przez Ciebie usług (np. oferowania filmów za pośrednictwem usługi SmartTV), przewidywania mogących Cię zainteresować treści oraz dostarczania Ci materiałów promocyjnych, reklamowych i innych.
  · Usługodawcy.
  Twoje dane możemy również przekazywać firmom świadczącym usługi w naszym imieniu, np. pomagającym nam w obsłudze faktur lub korespondencji pocztą elektroniczną. Podmioty te podlegają szeregu ograniczeń w kwestii wykorzystywania Twoich danych do celów innych niż świadczenie usług w naszym imieniu.
  · Inne podmioty, jeśli wymaga tego prawo lub ochrona integralności naszych Usług.

  W pewnych okolicznościach możemy ujawniać Twoje dane innym podmiotom:

  • - Spełnienie wymogów ustawowych lub podporządkowanie się przymusowym czynnościom prawnym (np. nakazowi przeszukania lub innej decyzji sądu).
  • - Weryfikacja lub wyegzekwowanie zasad regulujących korzystanie z naszych Usług.
  • - Ochrona praw, własności lub bezpieczeństwa firmy Samsung albo naszych podmiotów stowarzyszonych, partnerów handlowych i klientów.
  · Inne podmioty w związku z transakcjami na szczeblu korporacyjnym.
  Twoje dane możemy ujawniać osobom trzecim w przypadku fuzji, przejęcia lub bankructwa usługodawców.
  · Inne podmioty za Twoją zgodą lub zaleceniem.
  Poza sytuacjami wymienionymi w tej Polityce prywatności możemy przekazywać Twoje informacje osobom trzecim, gdy wyrazisz na to zgodę lub nam tak zalecisz.
 • Twój wybór

  Oferujemy Ci wiele możliwości wyboru, w jaki sposób wykorzystujemy dotyczące cię informacje. Możesz dokonać wyboru, czy chcesz otrzymywać od nas materiały promocyjne zgodnie z instrukcjami zawartymi w danym komunikacie. Ponadto, możesz również dokonywać wyborów ustawieniach zmieniając ustawienia lub odwiedzając odpowiednie strony internetowe, jak wymienione poniżej;

  • w odniesieniu do ukierunkowanych reklam, które mogą Cię zainteresować, na przykład przez AdHub [https://account.samsung.com/membership/service/adsCombination.do]; i
  • w odniesieniu do wyboru w połączeniu Twojej informacji w całej usług i urządzeń dla celów określonych w Polityce Prywatności [https://account.samsung.com/membership/service/dataCombination.do].

  Możesz dokonywać wyborów konkretnych usług lub gdy otrzymasz prośbę o wcześniejsze wyrażenie zgody na zbieranie określonych danych.

 • Co robimy w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji?

  Wdrożyliśmy szereg środków fizycznych i technicznych, które mają zabezpieczyć informacje gromadzone w związku z Usługami. Prosimy jednak pamiętać, iż mimo podejmowanych przez nas racjonalnych ekonomicznie działań żadna strona internetowa, transmisja internetowa, system komputerowy ani połączenie bezprzewodowe nie są całkowicie bezpieczne

 • Dostęp do Twoich danych

  Masz prawo wnioskować o ujawnienie zakresu informacji, które o Tobie posiadamy oraz prawo do ich poprawiania. Możemy odmówić realizacji wniosków, które powtarzają się bez żadnego uzasadnienia, wymagają nieproporcjonalnych nakładów technicznych, zagrażają prywatności danych innych osób, są skrajnie niepraktyczne lub nie podlegają lokalnym przepisom dotyczącym konieczności zapewnienia dostępu. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do posiadanych przez nas Twoich danych, napisz do działu obsługi klienta na adres [http://help.content.samsung.com].

 • Przechowywanie danych

  Staramy się, aby Twoje dane były przechowywane w naszych archiwach jedynie przez okres niezbędny do celu, dla którego zostały pozyskane, albo wymagany na mocy odnośnej umowy lub przepisów prawa.

 • Łącza do zasobów i produkty innych dostawców w naszych Usługach

  Nasze usługi mogą zawierać odwołania do zewnętrznych stron internetowych i usług, nad którymi nie mamy kontroli. Nie odpowiadamy za bezpieczeństwo ani prywatność żadnych informacji gromadzonych przez takie strony i usługi. Korzystając z takich zasobów, zachowaj wzmożoną ostrożność i zapoznaj się wnikliwie z obowiązującymi dla nich zasadami ochrony prywatności.
  Udostępniamy Ci również pewne produkty i usługi (np. aplikacje w sklepie Samsung Apps) opracowane przez zewnętrzne podmioty. Także w związku z nimi Samsung nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

 • Zewnętrzne podmioty dostarczające treści, reklamy lub funkcjonalność w naszych Usługach

  Niektóre treści, reklamy i funkcje w naszych Usługach mogą być dostarczane przez zewnętrzne podmioty, które nie mają żadnych powiązań z naszą firmą. Na przykład:

  • · Umożliwiamy Ci oglądanie filmów udostępnianych przez operatorów takich jak Netflix za pośrednictwem usługi SmartTV.
  • · Zewnętrzni dostawcy opracowują aplikacje udostępniane w sklepie Samsung App.
  • · Niektóre zewnętrzne podmioty mogą odpowiadać za obsługę reklam albo śledzić, które reklamy widzą użytkownicy, jak często je widzą i jak na nie reagują.
  • · W Usługach możesz udostępniać pewne materiały innym osobom za pośrednictwem serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Google + i LinkedIn.

  Takie zewnętrzne podmioty mogą gromadzić lub otrzymywać wybrane informacje o korzystaniu przez Ciebie z Usług, w tym dzięki plikom cookie, sygnalizatorom WWW (ang. beacons) i podobnym technologiom. Informacje te mogą być zbierane przez dłuższy czas, po czym łączone z danymi uzyskanymi z różnych stron i usług internetowych. Niektórzy z dostawców uczestniczą w branżowych programach, których celem jest zaoferowanie konsumentom możliwości wyboru w kwestii otrzymywania pozycjonowanych reklam. Więcej informacji znajdziesz na stronach internetowych organizacji Network Advertising Initiative [http://networkadvertising.org] i Digital Advertising Alliance [http://www.aboutads.info/]

  Gdy łączysz się z serwisem społecznościowym, możemy z niego otrzymać i zarchiwizować dane uwierzytelniania służące do zalogowania Cię, a także inne informacje, na których pozyskanie nam pozwalasz w ramach wykonywanego połączenia.

  Pamiętaj również, że w przypadku inicjowania połączenia z urządzenia wykorzystywanego przez wiele osób również ci użytkownicy będą mogli zobaczyć dane zapisane lub wyświetlane na Twoim koncie w serwisie społecznościowym, z którym się łączysz.

 • Pliki cookie, sygnalizatory WWW i podobne technologie

  Podobnie jak niektóre zewnętrzne podmioty dostarczające treści, reklamy i funkcjonalność w naszych Usługach, możemy w wybranych sekcjach Usług wykorzystywać pliki cookie, sygnalizatory WWW i inne technologie.

  Pliki cookie

  Cookie to niewielkie pliki przechowujące informacje na komputerze, w telewizorze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu. Za ich pomocą podmiot, który je umieścił na urządzeniu, może Cię identyfikować w różnych stronach internetowych, usługach, urządzeniach i/lub sesjach przeglądania Internetu. Pliki te pełnią wiele przydatnych ról. Na przykład:

  • · Mogą zapamiętywać Twoje poświadczenia logowania, dzięki czemu nie musisz ich wpisywać w kolejnej sesji dostępu.
  • · Pomagają nam oraz zewnętrznym dostawcom ustalić, które części Usług są najpopularniejsze, ponieważ dzięki nim mamy podgląd na strony i funkcje najczęściej używane przez gości oraz czas spędzany na poszczególnych stronach. Analiza tych informacji pozwala nam optymalizować Usługi i lepiej przystosowywać je do oczekiwań użytkowników.
  • · Pomagają nam i zewnętrznym dostawcom ustalić, które reklamy zostały przez Ciebie obejrzane, i w oparciu o te dane zmieniać reklamy przy kolejnych odwiedzinach w Usługach.
  • · Gromadzą informacje o korzystaniu przez Ciebie z Usług oraz innych stron internetowych i aplikacji, dzięki czemu pomagają nam i zewnętrznym dostawcom dostarczać Ci przydatne merytorycznie treści i reklamy.

  Gdy w przeglądarce internetowej otwierasz Usługi, możesz wybrać opcję akceptowania wszystkich plików cookie, odrzucania wszystkich plików cookie lub powiadamiania Cię o wysłaniu pliku cookie. Każda przeglądarka działa nieco inaczej, dlatego koniecznie zajrzyj do menu Pomocy swojej przeglądarki i sprawdź, jak w niej zmienić preferencje dotyczące plików cookie. System operacyjny urządzenia może zawierać dodatkowe elementy sterowania plikami cookie.

  Zwracamy uwagę, że konstrukcja niektórych Usług opiera się na wykorzystywaniu plików cookie. Wyłączenie obsługi tych plików może spowodować zablokowanie wybranych lub wszystkich funkcji takich Usług.

  Inne rozwiązania lokalnego przechowywania danych

  Podobnie jak niektórzy zewnętrzni partnerzy, w związku z Usługami możemy wykorzystywać również inne technologie lokalnego przechowywania danych, takie jak lokalne wspólne obiekty (nazywane też „plikami Flash cookie”) czy lokalny magazyn HTML5. Przypominają one pliki cookie opisane wyżej, ponieważ znajdują się na urządzeniu i mogą służyć do przechowywania określonych informacji o Twoich działaniach i preferencjach. Mogą jednak wykorzystywać inne części urządzenia niż standardowe pliki cookie, dlatego ich kontrolowanie za pomocą standardowych narzędzi i ustawień przeglądarki może okazać się niemożliwe. Informacje na temat wyłączania lub usuwania informacji zawartych w plikach Flash cookie znajdują się tutaj .

  Sygnalizatory WWW („beacons”)

  Podobnie jak niektórzy zewnętrzni dostawcy, wykorzystujemy technologię tzw. sygnalizatorów WWW (lub „pikseli”), które przekazują informacje z urządzenia do serwera. Sygnalizatory WWW można osadzać w treściach internetowych, filmach i wiadomościach e-mail. Za ich pomocą serwer odczytuje określone rodzaje informacji z urządzenia klienckiego, wie, kiedy wyświetlono określoną treść lub wiadomość e-mail, ustala datę i godzinę wyświetlenia treści/wiadomości oraz identyfikuje adres IP urządzenia. Tak jak zewnętrzni dostawcy, używamy sygnalizatorów WWW do różnych celów, w tym do analizy korzystania z naszych Usług oraz (przy dodatkowym wsparciu plików cookie) dostarczania treści i reklam najlepiej dobranych do Twoich spodziewanych oczekiwań.

  Uruchamiając Usługi i z nich korzystając, wyrażasz zgodę na umieszczanie plików cookie, innych narzędzi lokalnego przechowywania danych, sygnalizatorów WWW i innych informacji na swoich urządzeniach. Ponadto pozwalasz na dostęp do takich plików cookie, narzędzi lokalnego przechowywania danych, sygnalizatorów WWW i informacji nam oraz zewnętrznym podmiotom wymienionym powyżej.

 • Wtyczki Serwisów Społecznościowych

  Nasze usługi korzystają z Wtyczek Serwisów Społecznościowych. Podczas korzystania z usługi, która zawiera Wtyczkę Sieci Społecznościowej, informacje mogą być bezpośrednio przesyłane z Twojego urządzenia do operatora sieci społecznościowej. Nie mamy żadnego wpływu na dane zebrane przez Wtyczki Sieci Społecznościowej. Jeżeli jesteś zalogowany do sieci społecznościowych , korzystanie z naszego serwisu można połączyć z korzystaniem ze swojego konta serwisu społecznościowego . Jeśli np. klikniesz " Lubię to!" , "Follow" lub "Podziel się" , czy wprowadzisz komentarz, taka informacja może automatycznie wyświetlać się na Twoim profilu sieci społecznościowej . Nawet jeśli nie jesteś zalogowany na koncie sieci społecznościowej, może być możliwe , że Wtyczki Sieci Społecznościowych prześlą adres IP do operatorów społecznościowych. Prosimy rozważyć to podczas korzystania z naszych Usług. Informacje na temat operatorów sieci społecznościowych stosujących nasze Usługi ("Operatorzy") można znaleźć poniżej :

 • Operatorzy Wtyczek Sieci Społecznościowych stosowanych w naszych serwisach:

  Jeśli korzystasz z jednej lub więcej z następujących sieci społecznościowych i nie chcesz, aby operator łączył dane dotyczące korzystania z naszych usług z danymi już przechowywanymi przez Operatora, wyloguj się z sieci społecznościowych przed rozpoczęciem korzystania z naszych Usług.

  Facebook
  Administrator danych: Facebook Ireland Limited Hanover Reach, 5-7 Hannover Quay, 2 Dublin, Irlandia ("Facebook") . Aby uzyskać więcej informacji zaloguj się na stronę internetowej polityki prywatności Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/
  Google+
  Administrator danych: Google Inc , Amfiteatr Parkway , Mountain View, CA 94043 , USA ("Google " ). Aby uzyskać więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Polityka prywatności Google pod adresem http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html
  LinkedIn
  Administrator danych: LinkedIn Irlandia, Gardner House, Wilton Place , Wilton Plaza , Dublin 2, Irlandia ("LinkedIn"). Aby uzyskać więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej polityki prywatności LinkedIn w http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
  Twitter
  Administrator danych: Twitter, Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter " ). Aby uzyskać więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej polityki prywatności Twittera na https://twitter.com/privacy
 • Dodatkowe informacje

  Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z lokalną spółką Samsung:

  Samsung Electronics Sp. z o.o
  ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa

  AdHub

  SmartTV

 • [Hiperłącza do najważniejszych pojęć]

  [Dostarczanie spersonalizowanych treści i formułowanie rekomendacji]:
  Gromadzone informacje możemy wykorzystywać w celu dostarczania Ci spersonalizowanych treści oraz rekomendowania zasobów po części na podstawie Twojej wcześniejszej aktywności w Usługach. Na przykład usługa Samsung Hub sugeruje filmy, nagrania muzyczne, aplikacje i treści innych dostawców, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Z kolei w usłudze SmartTV znajdziesz propozycje różnych filmów. Otwórz [Menu ustawień w urządzeniu] i zobacz, jakie opcje prywatności są dostępne dla używanych usług.
  [Doskonalenie istniejących oraz tworzenie nowych produktów i usług]:
  Gromadzone informacje mogą nam służyć do poznawania wzorców korzystania przez Ciebie z oferowanych przez nas produktów i usług, tak abyśmy mogli wprowadzać w nich udoskonalenia oraz tworzyć jeszcze lepsze nowe rozwiązania. Na przykład na podstawie tych danych możemy podejmować bardziej optymalne decyzje w kwestii konstrukcji urządzeń czy wyboru treści własnych i zewnętrznych dostawców, które będą udostępniane w naszych urządzeniach i usługach.
  [Podmioty stowarzyszone]:
  Pojęcie „podmioty stowarzyszone” określa przedsiębiorstwa powiązane z firmą Samsung Electronics Co. Ltd. przez wspólną własność lub kontrolę. Zaliczają się tu m.in. firmy zawierające w nazwie człon Samsung Electronics, takie jak Samsung Electronics Polska. Mogą to być także inne przedsiębiorstwa powiązane wspólną własnością lub kontrolą, np. Samsung Information Systems America.

Affiliates

The term ‘affiliates’ refers to companies related to Samsung Electronics (UK) Limited. by common ownership or control. Our affiliates include companies with the Samsung Electronics name, such as Samsung Electronics GmbH in Germany or our parent company Samsung Electronics Co. Ltd.. Affiliates may also include other companies related by common ownership or control, such as Samsung Information Systems America.

Close Layer

Provide customised content and make recommendations

The term ‘affiliates’ refers to companies related to Samsung Electronics (UK) Limited. by common ownership or control. Our affiliates include companies with the Samsung Electronics name, such as Samsung Electronics GmbH in Germany or our parent company Samsung Electronics Co. Ltd.. Affiliates may also include other companies related by common ownership or control, such as Samsung Information Systems America.

Close Layer

Improve them and develop new products and services

We may use information we collect to understand the way you use the products and services we offer so that we can improve them and develop new products and services. For example, we may use this information to make better-informed decisions about the design of our devices and the selection of Samsung and third-party content that is accessible through our devices and services.

Close Layer