Przejdź do treści
Treść

Rozwiązania branżoweSamsung School

UDOSTĘPNIJ

google plus linkedin pinterest

Wybierz portal społecznościowy, w którym chcesz udostępnić tę stronę.

Zamknij okno

Funkcje

Kompleksowe rozwiązanie dla szkół, umożliwiające nauczycielom stosowanie innowacyjnych narzędzi dydaktycznych. Stworzone z myślą o wspomaganiu nauczycieli w angażowaniu uczniów w proces nauczania.
Samsung School

Łatwość zarządzania


W cyfrowej klasie nauczyciele mają wszystko pod kontrolą.

Kontrola urządzeń uczniów

Kontrola urządzeń uczniów

Nauczyciele aktywują aplikacje i treści na urządzeniach wykorzystywanych podczas lekcji. Mając dostęp do wiadomości wymienianych przez uczniów, pedagodzy sprawują większą kontrolę nad tym, co dzieje się w klasie.
Monitorowanie ekranu

Monitorowanie ekranu

Dzięki funkcji monitorowania ekranu nauczyciele mogą śledzić pracę uczniów i przekazywać im dodatkowe wyjaśnienia w zależności od poziomu zrozumienia materiału. Funkcja umożliwia nauczycielom zdalne monitorowanie wyników poszczególnych uczniów, a także pozwala na zapewnienie uczniom zindywidualizowanej pomocy w szybki i interaktywny sposób.
Pasek narzędzi edukacyjnych

Pasek narzędzi edukacyjnych

Poprzez wyeliminowanie konieczności przełączania między zasobami a rozwiązaniem Samsung School pasek narzędzi edukacyjnych zapewnia nauczycielom szybszy i prostszy dostęp do różnorodnych materiałów, w tym stron internetowych oraz aplikacji edukacyjnych. Nauczyciele mają możliwość wprowadzania adnotacji na treściach wyświetlanych na ekranie, udostępniania ekranów uczniom, a także monitorowania i blokowania ekranu zgodnie z potrzebami wynikającymi ze stopnia zaangażowania i koncentracji uczniów.

 

Możliwości współpracy

Dyskusja w grupach

Dyskusja w grupach

Funkcja dyskusji w grupach z wykorzystaniem udostępniania ekranu umożliwia korzystanie z jednego ekranu nawet sześciu osobom. Współpraca w czasie rzeczywistym umożliwia uczniom aktywne uczestniczenie w zajęciach i udział w dyskusjach.
Dzielenie ekranu

Dzielenie ekranu

Nauczyciel ma możliwość podzielenia obrazu na osobne części z myślą o przypisaniu poszczególnym członkom grupy odmiennych zadań. W ramach funkcji dzielenia ekranu lider grupy ma możliwość połączenia podzielonych części obrazu w całość i przekazania skonsolidowanego wyniku zadania nauczycielowi.
Raporty grupowe

Raporty grupowe

Lider może przydzielić każdemu członkowi grupy dowolną część raportu do wypełnienia z wykorzystaniem szablonów dostępnych na jego własnym tablecie. Lider łączy następnie podzielone części w całość i wysyła tak przygotowany raport grupowy nauczycielowi.

 

Większe zaangażowanie

Udostępnianie ekranu

Udostępnianie ekranu

Funkcja udostępniania ekranu pozwala nauczycielom i uczniom na wymianę treści między urządzeniami, co powoduje powstawanie dynamicznych interakcji między uczestnikami zajęć. Uczniowie oraz nauczyciel mają możliwość wprowadzania na udostępnionym ekranie adnotacji.
Testy i ankiety

Testy i ankiety

Za pomocą testów i ankiet nauczyciele mogą przeprowadzać błyskawiczną ocenę zrozumienia materiału, wywoływać interakcje oraz rozbudzać zainteresowanie. Proste w użyciu, rozbudowane szablony testów i ankiet dają nauczycielom możliwość tworzenia materiałów dydaktycznych dostosowanych do potrzeb uczniów.
Zintegrowane narzędzie do pisma odręcznego

Zintegrowane narzędzie do pisma odręcznego

Zwiększ zaangażowanie i kreatywność uczniów, zachęcając ich do notowania i rysowania bezpośrednio na materiałach edukacyjnych z wykorzystaniem rysika S Pen oraz aplikacji S Note. Uczniowie mogą zapisywać swoje notatki, co wiąże się z wyeliminowaniem zużycia papieru.

 

produkty pokrewne