/

CC1U27B

CC1U27B

CC1U27B 0 5 0 reviews

Odpowiedzialny recykling baterii

 • Europejska dyrektywa w sprawie baterii i akumulatorów ma na celu zmniejszenie szkodliwego wpływu baterii na środowisko naturalne oraz zachęcenie do odzyskiwania materiałów, jakie zawierają. W Zjednoczonym Królestwie przepisy dotyczące recyklingu baterii i akumulatorów (baterii, które można wielokrotnie ładować) zostały wprowadzone w 2009 roku. Przepisy te mają na celu zwiększenie odsetka zużytych baterii gromadzonych i poddawanych recyklingowi z 3% w 2007 roku do 25% do 2012 roku i przynajmniej 45% w 2016 roku.

 • Symbol baterii na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produktu tego nie wolno wyrzucać wraz z odpadami mieszanymi z gospodarstwa domowego. Klient ponosi odpowiedzialność za dostarczenie zużytych baterii do wyznaczonych punktów zbiórki, tak aby mogły one zostać poddane recyklingowi. Segregowanie i recykling baterii po ich zużyciu pomaga chronić zasoby naturalne i upewnić się, że baterie są przetwarzane w sposób chroniący zdrowie ludzi oraz środowisko. Pełna lista ośrodków prowadzących zbiórkę zużytych baterii jest dostępna pod adresem: www.recycle-more.co.uk

 • Wszystkie produkty marki Samsung podlegające dyrektywie w sprawie baterii spełniają brytyjskie wymagania dotyczące baterii i akumulatorów. Zgodnie z przepisami krajowymi firma SAMSUNG Electronics (UK) Ltd jest członkiem zatwierdzonego programu zgodności dla producentów baterii. W ramach tego programu baterie są odbierane, przetwarzane i utylizowane w imieniu firmy Samsung.

DANE TECHNICZNE

Akcesoria

 • Typ

  Oxford PU

 • Kolor

  Czarny

 • Lock Method

  Na magnes

 • Rozmiar

  155 x 120 x 70 mm

 • Waga

  147 g

 • Kompatybilne modele

  C10 / 14 / 20 / 24
  F30 / 33 / 34 / 40 / 43 / 44 / 50 / 54 / 70 / 74 / 80
  H100 / 104 / 105 / 106 / 200 / 203 / 204 / 205 / 300 / 303 / 304 / 305
  K40 / 44 / 45
  M20
  Q10 / 20
  QF20
  R10
  T10
  W200 / 300 / 350

OPINIE

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING